Zasoby

Ilość zasobów: 7493

sortuj według:

Tytuł Ogrzewanie zakwaszonej mieszaniny kwasu ortoborowego i alkoholu etylowego

Autor Dominika Panek, Łukasz Sporny, Piotr Wróblewski, Emilia Dobrowolska

Opis Ogrzewanie zakwaszonej mieszaniny kwasu ortoborowego i alkoholu etylowego.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://uczenonline.pl/

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe bor, estry, zielony smok, kwas ortoborowy, alkohol etylowy

Tytuł Ogrzewanie środka do pieczenia piernika

Autor Dominika Panek, Łukasz Sporny, Piotr Wróblewski, Emilia Dobrowolska

Opis Ogrzewanie środka do pieczenia piernika.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://uczenonline.pl/

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe reakcja rozkładu, reakcja analizy, reakcja endoenergetyczna, tlenk węgla(IV), dwutlenek węgla

Tytuł Ogrzewanie napoju typu Cola

Autor Dominika Panek, Łukasz Sporny, Piotr Wróblewski, Emilia Dobrowolska

Opis Ogrzewanie napoju typu Cola.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://uczenonline.pl/

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe woda wapienna, mętnienie wody wapiennej, tlenk węgla(IV), dwutlenek węgla, cola

Tytuł Ogrzewanie mieszaniny acetonu i tuszu od mazaka

Autor Dominika Panek, Łukasz Sporny, Piotr Wróblewski, Emilia Dobrowolska

Opis Ogrzewanie mieszaniny acetonu i tuszu od mazaka.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://uczenonline.pl/

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe mieszanina, mieszanina jednorodna, aceton, tuszu od mazaka, rozdzielanie na składniki

Tytuł Program pracy szkolnych grup wyrównawczych "Zdobywcy przyszłości"

Autor Anna Okońska-Walkowicz

Opis Program zajęć wyrównawczych wraz z materiałami pomocniczymi w załączniku: Pedagogika C. Rogersa, Skuteczne działania jako sposób budowania pozytywnego obrazu samego siebie, Pochwały, jako wsparcie dla samowiedzy, o roli komunikacji interpersonalnej raz jeszcze,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-129/08-00

Nazwa projektu "E-akademia przyszłości"

Strona www projektu http://www.eakademiaprzyszlosci.pl

Beneficjent (nazwa) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, metoda projektu, metody aktywizujące, wyrównywanie szans edukacyjnych