Zasoby

Ilość zasobów: 1478

sortuj według:

Tytuł Program stażu nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w kierunkach związanych z usługami

Autor Katarzyna Księżopolska

Opis Program został przygotowany w oparciu o opracowania specjalistyczne oraz obowiązujące regulacje prawne określające zasady funkcjonowania placówek oświatowych – głównie placówek szkolnictwa zawodowego. Dodatkowo przy omawianiu zawodów należących do grupy usługowej...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-018/12-00

Nazwa projektu Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.praktycznedoskonalenie.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Piła

Słowa kluczowe program, staż, instruktorzy, nauka zawodu, uslugi

Tytuł Program stażu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w kierunkach związanych z obsługą ruchu turystycznego

Autor Joanna Jagielska

Opis Program stażu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, kształcących w kierunkach związanych z obsługą ruchu turystycznego (dalej Program stażu) został opracowany na podstawie raportów eksperckich z dyskusji panelowych na temat...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-018/12-00

Nazwa projektu Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.praktycznedoskonalenie.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Piła

Słowa kluczowe program, staż nauczyciele przedmiotów zawodowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, obsluga ruchu turystycznego

Tytuł Nauczyciel obróbki mięsa w szkole XXI wieku

Autor Maciej Borzyszkowski, Małgorzata Marusiak-Łesyk

Opis W publikacji podsumowano działania przeprowadzone w ramach projektu oraz opisano uzyskane rezultaty. Uporządkowane chronologicznie rozdziały wprowadzają czytelniczka w tajniki projektu zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-053/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel Obróbki Mięsa w Szkole XXI wieku

Strona www projektu http://irafood.eu/

Beneficjent (nazwa) Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olsztyn

Słowa kluczowe obróbka, mięsa, nauczyciel, szkoła

Tytuł Dobre praktyki – zawód nauczyciel

Autor Monika Kuleczka, Katarzyna Skierska-Pięta

Opis Poradnik przeznaczony jest dla studentów rozpoczynających praktyki pedagogiczne. Ma on służyć jako pomoc przed, w czasie i przy podsumowaniu okresu praktyk. Może być także przydatny w dalszej pracy zawodowej jako kompendium zawierające podstawowe informacje o pracy...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe zawód, nauczyciel, kompetencje, praktyki, student

Tytuł Dobre praktyki – zawód wychowawca

Autor Katarzyna Czekaj, Anna Zarzycka, Katarzyna Skierska-Pięta

Opis Poradnik Dobre praktyki: zawód – wychowawca ukazuje w zwięzłej i przystępnej formie najważniejsze aspekty pracy w charakterze wychowawcy. Opracowanie to ma na celu zapoznanie przyszłych wychowawców z czekającymi ich w pracy zawodowej zadaniami, obowiązkami i...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe zawód, wychowawca, szkoła, praktyki, kompetencje