Zasoby

Ilość zasobów: 7371

sortuj według:

Tytuł Budowanie prostych obwodów elektrycznych według schematu

Autor Wioletta Gołaszewska, Mariusz Gołaszewski, Daniel Gołaszewski

Opis Film powstał w wyniku realizacji projektu "Uczeń online". Przedstawia działanie obwodu elektrycznego składającego się z trzech żarówek i zasilacza. Prezentuje różnice pomiędzy podstawowymi typami obwodów – obwodem szeregowym i równoległym.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://uczenonline.pl/

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe układ elektryczny, żarówka, zasilacz

Tytuł Film - Edukacja w dobrym stylu - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie

Autor Sabina Kędzia

Opis Film - Edukacja w dobrym stylu - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-065/09-00

Nazwa projektu Edukacja w dobrym stylu

Beneficjent (nazwa) Gmina Miejska Kraków/ Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Południe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe film, edukacja

Tytuł Film - Edukacja w dobrym stylu - SP nr 30 w Krakowie

Autor Elżbieta Czepiel

Opis Film - Edukacja w dobrym stylu - SP nr 30 w Krakowie.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-065/09-00

Nazwa projektu Edukacja w dobrym stylu

Beneficjent (nazwa) Gmina Miejska Kraków/ Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Południe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe film, edukacja

Tytuł Film - Edukacja w dobrym stylu - SP nr 22 w Krakowie

Autor Aleksandra Borowy, Magdalena Jusiak

Opis Film - Edukacja w dobrym stylu - SP nr 22 w Krakowie.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-065/09-00

Nazwa projektu Edukacja w dobrym stylu

Beneficjent (nazwa) Gmina Miejska Kraków/ Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Południe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe film, edukacja

Tytuł Film - Edukacja w dobrym stylu - SP nr 3 w Krakowie

Autor Agnieszka Stachura-Bernecka, Katarzyna Kocoń

Opis Film - Edukacja w dobrym stylu - SP nr 3 w Krakowie.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-065/09-00

Nazwa projektu Edukacja w dobrym stylu

Beneficjent (nazwa) Gmina Miejska Kraków/ Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Południe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe film, edukacja