Zasoby

Ilość zasobów: 1471

sortuj według:

Tytuł Raport z analizy desk-research programów praktyk pedagogicznych

Autor Piotr Błędowski, Joanna Stopolska, Agata Wężyk

Opis Raport zawiera najistotniejsze informacje dotyczące aktualnego systemu praktyk pedagogicznych w Polsce, wyodrębnione w efekcie dokonanej analizy danych zastanych. W treści raportu zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonej analizy desk-research o charakterze...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe raport, analiza, praktyki, uczelnie, badania

Tytuł Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu ponadgimnazjalnym

Autor Michał Mackiewicz, Krzysztof Kwaśniewski, Edyta Łaszkiewicz

Opis Celem raportu jest zaprezentowanie prognoz dotyczących zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy w charakterze nauczyciela na szczeblu ponadgimnazjalnym w województwie śląskim. Predykcje zawarte w opracowaniu koncentrują się na...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe prognoza, zawód, szkoła, nauczyciel, absolwent

Tytuł Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym

Autor Michał Mackiewicz, Krzysztof Kwaśniewski, Edyta Łaszkiewicz

Opis Proces dostosowywania programów kształcenia w szkołach przygotowujących do zawodu nauczyciela na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym do przewidywanej sytuacji na rynku pracy wymusza potrzebę weryfikacji tendencji, jakie będzie można obserwować w kolejnych latach. W...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe prognoza, zawód, szkoła, nauczyciel, absolwent

Tytuł Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu przedszkolnym

Autor Michał Mackiewicz, Krzysztof Kwaśniewski, Edyta Łaszkiewicz

Opis Raport opracowany został w ramach projektu Przez praktykę do zawodu – Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas. Przedmiotem niniejszej publikacji jest prezentacja i analiza prognoz zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych, przygotowujących...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe prognoza, zawód, przedszkole, nauczyciel, praca

Tytuł Raport metodologiczny - ewaluacja projektu "Nauczyciel obróbki mięsa w szkole XXI wieku"

Autor Wioletta Borys

Opis Raport składa się z następujących elementów: - wstępu, obejmującego: cel raportu oraz strukturę raportu; - podejścia metodologicznego, na które składają się: uzasadnienie badania, cel i zakres badania, opis przedmiotu ewaluacji, kryteria ewaluacyjne, pytania...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-053/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel Obróbki Mięsa w Szkole XXI wieku

Strona www projektu http://irafood.eu/

Beneficjent (nazwa) Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olsztyn

Słowa kluczowe raport, metodologiczny, ewaluacja, mięsa, obróbka