Zasoby

Ilość zasobów: 2106

sortuj według:

Tytuł Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia przyszłych nauczycieli

Autor Praca zbiorowa

Opis W niniejszych materiałach zaprezentowano następujące bloki tematyczne: - skrót Programu praktyk pedagogicznych, - sposoby zastosowania technologii informacyjnej w nauczaniu, - edukacja w Unii Europejskiej, - równość płci, - stereotypy związane z płcią, -...

Numer konkursu 3.3.2/5/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-007/10-00

Nazwa projektu Program Praktyk Pedagogicznych podnoszący jakość kształcenia przyszłych nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Pruszków

Słowa kluczowe materiały dydaktyczne, poradniki, nauczyciel

Tytuł Program praktyk pedagogicznych

Autor E. Organiściak, K. Skierska-Pięta, J. Stopolska, M. Mackiewicz

Opis Wychowanie fizyczne, choć jest przedmiotem obowiązkowym w edukacji szkolnej, nadal jest niedoceniane, a co gorsza – nielubiane i ignorowane przez uczniów. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, m.in. uboga baza, jeśli chodzi o sprzęt sportowy w szkołach, niski...

Numer konkursu 3.3.2/5/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-007/10-00

Nazwa projektu Program Praktyk Pedagogicznych podnoszący jakość kształcenia przyszłych nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Pruszków

Słowa kluczowe program praktyk, wf, nauczyciele

Tytuł Zawód – nauczyciel, zawód – wychowawca. Wsparcie kompetencji kluczowych

Autor Praca zbiorowa

Opis Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz obowiązków, jakie spoczywają na wychowawcy, program szkolenia w swoich założeniach ogólnych zakłada dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu: - planowania pracy wychowawczej, ze szczególnym uwzględnieniem...

Numer konkursu 3.3.2/5/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-007/10-00

Nazwa projektu Program Praktyk Pedagogicznych podnoszący jakość kształcenia przyszłych nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Pruszków

Słowa kluczowe wychowawca, diagnoza, planowanie pracy

Tytuł Szkoła jako środowisko pracy nauczyciela

Autor Praca zbiorowa

Opis Niniejsze opracowanie zostało przygotowane z myślą o studentach, którzy kształcą się na kierunkach uprawniających ich do pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego. Wszystkie informacje znajdujące się tutaj mają na celu wprowadzenie studentów w...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.03.02-00-007/10-00

Nazwa projektu Program Praktyk Pedagogicznych podnoszący jakość kształcenia przyszłych nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Pruszków

Słowa kluczowe materiały dydaktyczne, poradniki, nauczyciel

Tytuł Wychowanie we współczesnej szkole - twórcze myślenie, aktywne działanie w szkole

Autor M. Wolska-Długosz, M. Galewska-Kustra, J. Gralewski, M. Kuśpit

Opis Publikacja zawiera cztery artykuły związane tematycznie z twórczym myśleniem i aktywnym działaniem w szkołach. Porusza zagadnienia rozwoju kreatywności zainteresowań i pasji, ograniczeń w rozwijaniu szkolnej aktywności. Zawiera cenne wskazówki dla nauczycieli...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-041/10-00

Nazwa projektu Praktyki pedagogiczne - kompetentnie, twórczo, przyjemnie

Strona www projektu http://www.praktyki.uph.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Siedlce

Słowa kluczowe szkoła, twórcze myślenie, aktywność szkolna, kreatywność, stymulowanie twórczości