Zasoby

Ilość zasobów: 3402

sortuj według:

Tytuł Konspekt wykładu pt. „Metody uatrakcyjniania zajęć z fizyki dla młodzieży szkolnej”

Autor Andrzej Kuczkowski

Opis Konspekt wykładu wygłoszonego podczas warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli. Może służyć do przeprowadzenia szkoleń nauczycieli.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-065/10-00

Nazwa projektu e-doświadczenia w fizyce

Strona www projektu http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Gdańska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdańsk

Słowa kluczowe e-doświadczenia, fizyka, konspekt

Tytuł Konspekt wykładu pt. „Jak się odnaleźć po reformie programowej”

Autor Włodzimierz Subczyński

Opis Konspekt wykładu wygłoszonego podczas warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli. Może służyć do przeprowadzenia szkoleń nauczycieli.

Numer konkursu 4/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-065/10-00

Nazwa projektu e-doświadczenia w fizyce

Strona www projektu http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Gdańska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdańsk

Słowa kluczowe e-doświadczenia, fizyka, reforma programowa

Tytuł Raport z ewaluacji wewnętrznej produktu finalnego

Autor Praca zbiorowa

Opis Raport z ewaluacji wewnętrznej produktu finalnego – opisuje, w jaki sposób osiągnięto cele projektu.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-065/10-00

Nazwa projektu e-doświadczenia w fizyce

Strona www projektu http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Gdańska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdańsk

Słowa kluczowe e-doświadczenia, fizyka, raport

Tytuł Raport z ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego

Autor Praca zbiorowa

Opis Raport z ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego – opisuje, w jaki sposób osiągnięto cele projektu.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-065/10-00

Nazwa projektu e-doświadczenia w fizyce

Strona www projektu http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Gdańska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdańsk

Słowa kluczowe e-doświadczenia, fizyka, raport

Tytuł Raporty z badań przeprowadzonych w I etapie realizacji projektu

Autor Praca zbiorowa

Opis Raporty z ogólnopolskich badań statystycznych (pogłębionej diagnozy problemu) uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół, przeprowadzonych w I etapie realizacji projektu – opisuje stan polskich szkół w kontekście dydaktyki fizyki w 2010 r.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-065/10-00

Nazwa projektu e-doświadczenia w fizyce

Strona www projektu http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Gdańska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdańsk

Słowa kluczowe e-doświadczenia, fizyka, raport