Zasoby

Ilość zasobów: 2132

sortuj według:

Tytuł Jak współpracować - poradnik dla nauczycieli. InfoStrateg1 i 2

Autor Elżbieta Tyszko-Kulik

Opis Zarówno podręcznik dla nauczyciela jak i zeszyt ćwiczeń dla ucznia stanowią szereg podpowiedzi, mających na celu uatrakcyjnienie lekcji, tak aby nie wiązały się tylko ze standardowym przyswajaniem wiedzy. Czy z nich skorzystacie - decyzja należy do Was. Jako...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/12-00

Nazwa projektu PlanInfoStrateg - interdyscyplinarne programy nauczania dla III i IV etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Beneficjent (nazwa) Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe interdyscyplinarny program, współpraca, komputer, gra miejska,

Tytuł Jak wprowadzać w szkole programy interdyscyplinarne Plan Gry 1 i Plan Gry 2? Poradnik dla dyrektora

Autor Małgorzata Tudek

Opis Wdrażanie według interdyscyplinarnych programów wykracza poza rutynę działania szkoły. To co nierutynowe wymaga za szczególnego wsparcia ze strony dyrektora szkoła. Jak i kogo wspierać? Jak wzmacniać współpracę między nauczycielami? Jak ustrzec się błędów, jak...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/12-00

Nazwa projektu PlanInfoStrateg - interdyscyplinarne programy nauczania dla III i IV etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Beneficjent (nazwa) Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe interdyscyplinarny program, umiejętności, współpraca, organizowanie, zaangażowanie

Tytuł Jak współpracować - poradnik dla nauczycieli. Plan Gry 1 i 2

Autor Joanna Zawadzka

Opis Uczenie według interdyscyplinarnych programów wykracza poza rutynę działania szkoły. Kluczem do sukcesu jest współpraca między nauczycielami. Jak ją nawiązać, jak ustrzec się błędów, jak nie wpaść w pułapki? - odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/12-00

Nazwa projektu PlanInfoStrateg - interdyscyplinarne programy nauczania dla III i IV etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Beneficjent (nazwa) Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe współpraca, nauczyciele, różne przedmioty, wyzwanie

Tytuł Plan Gry 2. Skrypt dla ucznia

Autor J. Zawadzka, A. Matuszkowiak, M. Tudek, T. Jarnicki

Opis Skrypt powstał z myślą stworzenia użytecznego narzędzia do pracy przy organizacji różnego typu imprez. Opracowane przez nas materiały przeprowadzą zespół uczniowski przez organizację szkolnej imprezy sportowej. Jak zaplanować szkolną imprezę sportową? Plan...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/12-00

Nazwa projektu PlanInfoStrateg - interdyscyplinarne programy nauczania dla III i IV etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Beneficjent (nazwa) Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe interdyscyplinarny program, gra, umiejętności, organizowanie, zaangażowanie

Tytuł Raport - Wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania rozwiązań oraz kontynuacji współpracy między szkołami i przedsiębiorstwami

Autor Michał Wójcik

Opis Przedstawiamy „Raport – wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania rozwiązań oraz kontynuacji współpracy między szkołami i przedsiębiorstwami”, który powstał jako jeden z rezultatów-produktów działań podejmowanych w ramach realizacji projektu „TUR...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-282/12-00

Nazwa projektu TUR Plus

Strona www projektu http://www.turplus.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Cracovitalia w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe raport, wnioski, rekomendacje, praktyki, przedsiębiorstwa