Zasoby

Ilość zasobów: 1249

sortuj według:

Tytuł Polska droga do Unii Europejskiej

Autor Ryszard Kuflewicz

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń on-line". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Cele zajęć: zapoznanie uczniów z działaniami poprzedzającymi wstąpienie Polski do UE.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe Unia Europejska, proces integracji

Tytuł Ojcowie Założyciele Unii Europejskiej – Robert Schuman

Autor Ryszard Kuflewicz

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń on-line". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Cele zajęć: Zapoznanie uczniów z historią integracji europejskiej.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe Unia Europejska, integracja europejska, Robert Schuman, scenariusz lekcji

Tytuł Zapoznanie uczniów z instytucjami UE

Autor Ryszard Kuflewicz

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Cele zajęć: Zapoznanie uczniów z instytucjami UE.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe Unia Europejska, instytucje UE, progra, nauczania

Tytuł Prezydencja Polski w UE. Co to jest Prezydencja? Najważniejsze zadania Prezydencji

Autor Ryszard Kuflewicz

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Cele zajęć: poznanie pojęcia „prezydencja”, określenie roli Polski w UE, uświadomienie odpowiedzialności za sprawną...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe Unia Europejska, prezydencja

Tytuł Ojcowie Europy

Autor Ryszard Kuflewicz

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Cele zajęć: uczeń zna nazwiska R. Schumama, J. Moneta, K. Adenauera, A. de Gasperi, zna EWWiS.

Numer konkursu Ryszarad Kuflewicz

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe Europejczycy, scenariusz lekcji, historia