Zasoby

Ilość zasobów: 7372

sortuj według:

Tytuł Pomiar siły wyporu za pomocą siłomierza

Autor Wioletta Gołaszewska, Mariusz Gołaszewski, Daniel Gołaszewski

Opis Doświadczenie polega na wyznaczeniu za pomocą siłomierza siły, jaka działa na przedmiot, gdy znajduje się on w powietrzu, a następnie wyznaczeniu wypadkowej siły, jaką wskaże siłomierz po zanurzeniu ciała w wodzie. Siła wyporu to różnica wskazań...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://uczenonline.pl/

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe siła wyporu, pomiar, siłomierz

Tytuł Budowanie prostych obwodów elektrycznych według schematu

Autor Wioletta Gołaszewska, Mariusz Gołaszewski, Daniel Gołaszewski

Opis Film powstał w wyniku realizacji projektu "Uczeń online". Przedstawia działanie obwodu elektrycznego składającego się z trzech żarówek i zasilacza. Prezentuje różnice pomiędzy podstawowymi typami obwodów – obwodem szeregowym i równoległym.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://uczenonline.pl/

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe układ elektryczny, żarówka, zasilacz

Tytuł Film - Edukacja w dobrym stylu - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie

Autor Sabina Kędzia

Opis Film - Edukacja w dobrym stylu - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-065/09-00

Nazwa projektu Edukacja w dobrym stylu

Beneficjent (nazwa) Gmina Miejska Kraków/ Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Południe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe film, edukacja

Tytuł Film - Edukacja w dobrym stylu - SP nr 30 w Krakowie

Autor Elżbieta Czepiel

Opis Film - Edukacja w dobrym stylu - SP nr 30 w Krakowie.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-065/09-00

Nazwa projektu Edukacja w dobrym stylu

Beneficjent (nazwa) Gmina Miejska Kraków/ Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Południe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe film, edukacja

Tytuł Film - Edukacja w dobrym stylu - SP nr 22 w Krakowie

Autor Aleksandra Borowy, Magdalena Jusiak

Opis Film - Edukacja w dobrym stylu - SP nr 22 w Krakowie.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-065/09-00

Nazwa projektu Edukacja w dobrym stylu

Beneficjent (nazwa) Gmina Miejska Kraków/ Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Południe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe film, edukacja