Zasoby

Ilość zasobów: 1667

sortuj według:

Tytuł Jak oczy pomagają nam utrzymać równowagę?

Autor Beata Foryś

Opis Badanie reakcji organizmu na różnorodne bodźce dostarcza wielu przeżyć. Okazuje się, że dobre funkcjonowanie ciała człowieka jest zależne od prawidłowego funkcjonującego systemu zmysłów, które ze sobą współdziałają. Utrzymanie równowagi, szczególnie dla...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe narządy zmysłów, wzrok, receptory, bodźce, scenariusz lekcji

Tytuł Scenariusz lekcji - wpływ światła na ukorzenianie sadzonek

Autor Anna Szopińska

Opis Eksperyment z ukorzenianiem jest prosty i dostarcza wyniki, które można sprawnie opracować i zinterpretować. Wynik eksperymentu nie jest dla uczniów oczywisty, więc tym bardziej chętnie będą uczestniczyć w dosyć długotrwałym procesie zbierania danych. Przy okazji...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe rośliny okrytozalążkowe, ukorzenianie, wpływ światła, korzenie, sadzonka

Tytuł Scenariusz lekcji - Organy roślin a warunki środowiska

Autor Barbara Story

Opis Doświadczenie proponowane w scenariuszu jest bliskie każdemu uczniowi. Większość z nich jadła lub robiła sałatki, np. z ogórka. Po wykonaniu obserwacji będą wiedzieli, jakie procesy biologiczne stoją za tym, iż posolony ogórek staje się miękki. Zjawisko osmozy...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe komórka, rośliny okrytozalążkowe, organy roślin, warunki środowiska, osmoza

Tytuł Internet na obszarach wiejskich

Autor Praca zbiorowa

Opis E-publikacja "Internet na obszarach wiejskich" zrealizowana w ramach projektu: “Wzmocnienie kompetencji w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” to innowacyjne narzędzie, którego celem jest stymulowanie...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-290/09-00

Nazwa projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności wśród uczniów szkół roliczych w Polsce - CEKIN

Strona www projektu http://www.cekin.eu

Beneficjent (nazwa) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brwinów

Słowa kluczowe rozwój obszarów wiejskich, szkoły rolnicze, kompetencje kluczowe, przedsiębiorczość, inicjatywność

Tytuł E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów

Autor A. Basińska, D. Pietrala, T. Pietrala, U. Zielińska, K. Dziubalska-Kołaczyk, R. Cole

Opis Publikacja, opracowana w ramach projektu E-nauczyciel przyrody realizowanego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z firmą Boulder Language Technologies z USA, stanowi ukoronowanie szeregu działań, jakie zostały podjęte w ramach projektu. Opisuje...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-057/10-00

Nazwa projektu e-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego

Strona www projektu http://ifa.amu.edu.pl/e-nauczyciel

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe e-nauczyciel, konstruktywizm, dialog, synergia, program nauczania