Zasoby

Ilość zasobów: 3099

sortuj według:

Tytuł Właściwości katalityczne enzymów

Autor Agnieszka Michałowska

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu biologiczno-chemicznym. Celem zajęć jest poznanie budowy, właściwości i funkcji enzymów. Po zajęciach uczeń powinien potrafić zaplanować i...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe enzymy, kataliza enzymatyczna, inhibicja enzymatyczna

Tytuł Witaminy odkrycie XX wieku

Autor Beata Winiarska

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu biologiczno-chemicznym. Celem zajęć jest poznanie historii odkryć witamin, nabycie umiejętności wskazania występowania naturalnych źródeł...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe witaminy, mikroelementy, dieta, biologia

Tytuł Wir wohnen auch hier. My też tu mieszkamy

Autor Małgorzata Barabasz-Kliszcz

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Cele zajęć: rozwijanie umiejętności mówienia w języku niemieckim, uczeń zna nazwy zwierząt domowych w języku niemieckim oraz...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe zwierzęta domowe, e-mail, język niemiecki, program nauczania

Tytuł Wie spätist es - określenie czasu zegarowego w języku niemieckim

Autor Joanna Józyk

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Cele zajęć: zapoznanie ze sposobem określania czasu zegarowego w języku niemieckim, pytanie o godzinę.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe czas, godzina, język niemiecki, gimnazjum, program nauczania

Tytuł Wie siehst du aus

Autor Małgorzata Barabasz-Kliszcz

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu ""Uczeń online"". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Cele zajęć: rozwijanie umiejętności mówienia w języku niemieckim, uczeń zna słownictwo związane z garderobą oraz podstawowe...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe zdania porównawcze, przymiotniki regularne i nieregularne, garderoba, język niemiecki