Zasoby

Ilość zasobów: 1550

sortuj według:

Tytuł Metody nauczania stosowane w kształtowaniu kompetencji kluczowych - przedsiębiorczość - podręcznik metodyki operacyjnej

Autor Ewa Łoś, Alina Reszka

Opis Poniższa publikacja zwraca uwagę na kompetencje kluczowe zgodnie z tendencjami kształcenia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W opisie metod podane są ogólne zagadnienia dotyczące ich kształtowania. Dotyczą one, zarówno umiejętności, wiedzy i postaw w zakresie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-064/08-00

Nazwa projektu SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej

Strona www projektu http://www.kluczowe-kompetencje.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, przedsiębiorczość, metody nauczania, podręcznik metodyki

Tytuł Metody nauczania stosowane w kształtowaniu kompetencji kluczowych - matematyka - podręcznik metodyki operacyjnej

Autor Ewa Łoś, Alina Reszka

Opis Poniższa publikacja zwraca uwagę na kompetencje kluczowe zgodnie z tendencjami kształcenia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W opisie metod podane są ogólne zagadnienia dotyczące ich kształtowania. Dotyczą one, zarówno umiejętności, wiedzy i postaw w zakresie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-064/08-00

Nazwa projektu SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej

Strona www projektu http://www.kluczowe-kompetencje.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, matematyka, metody nauczania, podręcznik metodyki

Tytuł Autorskie programy rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości - województwo świętokrzyskie

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera autorskie programy nauczania podstaw przedsiębiorczości dla poniższych szkół: 1. ZS Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie. Autor: Anita Domagała. 2. ZS Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach. Autor: Ewa Borkowska. 3. ZS Ekonomicznych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-064/08-00

Nazwa projektu SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej

Strona www projektu http://www.kluczowe-kompetencje.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe autorski program nauczania, podstawy przedsiębiorczości, kompetencje kluczowe, województwo świętokrzyskie

Tytuł Autorskie programy rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości - województwo podkarpackie

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera autorskie programy nauczania podstaw przedsiębiorczości dla poniższych szkół: 1. Autorski program dla ZS Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. Autor: Małgorzata Wielgosz 2. ZS Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu. Autor: Katarzyna...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-064/08-00

Nazwa projektu SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej

Strona www projektu http://www.kluczowe-kompetencje.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe autorski program nauczania, podstawy przedsiębiorczości, kompetencje kluczowe, województwo podkarpackie

Tytuł Autorskie programy rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości - województwo mazowieckie

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera autorskie programy nauczania podstaw przedsiębiorczości dla poniższych szkół: 1. ZS Technicznych Nr 2 w Augustowie. Autor: Beata Raciborskia 2. ZS Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku. Autor: Michał Dąbrowski 3. ZS Budowlano-Geodezyjnych im. S. Wł....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-064/08-00

Nazwa projektu SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej

Strona www projektu http://www.kluczowe-kompetencje.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe autorski program nauczania, podstawy przedsiębiorczości, kompetencje kluczowe, województwo mazowieckie