Zasoby

Ilość zasobów: 7893

sortuj według:

Tytuł Czy nasza miejscowość jest przyjazna seniorom?

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Scenariusz lekcji zawierający plan projektu do wykonania przez uczniów nawiązującego do tematyki organizacji miejscowości z myślą o seniorach. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby dedykowane dla klas, odpowiednio: 1, 2 i 3. TU - tematy uniwersalne,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe lekcja, projekt, miejscowość, organizacja, planowanie

Tytuł Jak ciekawie organizować czas wolny dzieciom w wieku od 6 do 9 lat na naszym osiedlu?

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Scenariusz lekcji zawierający plan projektu do wykonania przez uczniów nawiązującego do tematyki czasu wolnego dzieci w wieku od 6 do 9 lat. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby dedykowane dla klas, odpowiednio: 1, 2 i 3. TU - tematy uniwersalne, zasoby dla...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe lekcja, projekt, czas wolny, organizacja, planowanie

Tytuł Moduł: Zabawy z wykorzystaniem dramy; Temat 5: Papier - czym jest? Po co jest?

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Moduł dotyczący zdobywania wiedzy z poszczególnych dziedzin edukacji, poznawania różnych form porozumiewania się, rozwijania kreatywności werbalnej i niewerbalnej oraz kształtowania cech osobowości i postaw pro edukacyjnych. Zawiera 5 scenariuszy lekcji zawierających...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe lekcja, edukacja, umiejętności, aktywność, scenariusze

Tytuł Moduł: Zabawy z wykorzystaniem dramy; Temat 4: "Gładkie i ostre"

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Moduł dotyczący zdobywania wiedzy z poszczególnych dziedzin edukacji, poznawania różnych form porozumiewania się, rozwijania kreatywności werbalnej i niewerbalnej oraz kształtowania cech osobowości i postaw pro edukacyjnych. Zawiera 5 scenariuszy lekcji zawierających...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe lekcja, edukacja, umiejętności, aktywność, scenariusze

Tytuł Moduł: Zabawy z wykorzystaniem dramy; Temat 3: Co widziałem co słyszałem?

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Moduł dotyczący zdobywania wiedzy z poszczególnych dziedzin edukacji, poznawania różnych form porozumiewania się, rozwijania kreatywności werbalnej i niewerbalnej oraz kształtowania cech osobowości i postaw pro edukacyjnych. Zawiera 5 scenariuszy lekcji zawierających...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe lekcja, edukacja, umiejętności, aktywność, scenariusze