Zasoby

Ilość zasobów: 1635

sortuj według:

Tytuł Program nauczania chemii

Autor Justyna Ostrowska

Opis Program nauczania chemii w zakresie podstawowym został opracowany w ramach projektu „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”.W programie uwzględniono wszystkie treści wskazane w podstawie programowej. Program ma układ spiralny, umożliwiający ...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-071/10-00

Nazwa projektu Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

Strona www projektu http://www.zshe-projekt.pl

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe chemia, program nauczania, innowacja, pakiet edukacyjny

Tytuł Program nauczania fizyki

Autor Paweł Andryszak

Opis Program nauczania fizyki w zakresie podstawowym został opracowany w ramach projektu innowacyjnego „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”. Program zmierza do zainteresowania młodego człowieka prawami przyrody, ułatwienia mu zrozumienia zastosowań...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-071/10-00

Nazwa projektu Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

Strona www projektu http://www.zshe-projekt.pl

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe fizyka, program nauczania, innowacja, pakiet edukacyjny

Tytuł Program nauczania matematyki

Autor Ewa Zaniewska

Opis Program nauczania matematyki został opracowany w ramach projektu innowacyjnego „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”. Bazuje na podstawie programowej obowiązującej w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2012 roku. Obejmuje wszystkie treści...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-071/10-00

Nazwa projektu Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

Strona www projektu http://www.zshe-projekt.pl

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe matematyka, program nauczania, innowacja, pakiet edukacyjny

Tytuł Poradnik z doradztwa zawodowego - część 3

Autor Ewa Górska

Opis Istotną rolę w pakiecie edukacyjnym pełnią narzędzia oddziaływania na uczniów poprzez właściwie zorganizowane i zorientowane na zawody techniczne i oparte na znajomości nauk ścisłych doradztwo zawodowe. Zestaw poradników z doradztwa zawodowego składa się z trzech...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-071/10-00

Nazwa projektu Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

Strona www projektu http://www.zshe-projekt.pl

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe doradztwo zawodowe, poradnik, kariera, teczki zawodów, pakiet edukacyjny

Tytuł Poradnik z doradztwa zawodowego - część 2

Autor Ewa Górska

Opis Istotną rolę w pakiecie edukacyjnym pełnią narzędzia oddziaływania na uczniów poprzez właściwie zorganizowane i zorientowane na zawody techniczne i oparte na znajomości nauk ścisłych doradztwo zawodowe. Zestaw poradników z doradztwa zawodowego składa się z trzech...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-071/10-00

Nazwa projektu Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

Strona www projektu http://www.zshe-projekt.pl

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe doradztwo zawodowe, poradnik, kariera, teczki zawodów, pakiet edukacyjny