Zasoby

Ilość zasobów: 4883

sortuj według:

Tytuł Metody i środki ochrony człowieka w środowisku pracy

Autor Wiesława Ł. Nowacka

Opis Niniejsze opracowanie przygotowano dla przedmiotu pt. „Metody i środki ochrony człowieka w środowisku pracy”. Treść materiałów dydaktycznych w niniejszym opracowaniu zawarta została w 5 rozdziałach. Rozdział 1 poświecono przedstawieniu prawnych podstaw...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-010/08-00

Nazwa projektu Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych - mechatronika pojazdów i maszyn, komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie, bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy i ergonomia

Beneficjent (nazwa) Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe środki ochrony, klasyfikacja i zasady doboru środków ochrony

Tytuł System pierwszej pomocy i ratownictwo

Autor Marcin Radkowski

Opis Materiały przeznaczone są dla słuchaczy studiów kierunku „Bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy i ergonomia” prowadzonych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Swoim zakresem obejmują zagadnienia określone w programie studiów...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-010/08-00

Nazwa projektu Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych - mechatronika pojazdów i maszyn, komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie, bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy i ergonomia

Beneficjent (nazwa) Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe rozpoznanie zagrożenia, łańcuch przeżycia, resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Tytuł Emisja głosu

Autor Anna Dziwińska

Opis Materiał szkoleniowy z przedmiotu "Emisja głosu".

Numer konkursu 2/POKL/3.3.2/08

Numer projektu POKL.03.03.02-00-022/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Strona www projektu http://www.wsz.edu.pl/npz

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Częstochowa

Słowa kluczowe głos, nauka, nauczyciel, emisja, uczeń

Tytuł Wprowadzenie do pedagogiki

Autor Anna Dziwińska

Opis Materiał szkoleniowy z przedmiotu "Wprowadzenie do pedagogiki".

Numer konkursu 2/POKL/3.3.2/08

Numer projektu POKL.03.03.02-00-022/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Strona www projektu http://www.wsz.edu.pl/npz

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Częstochowa

Słowa kluczowe nauczyciel, dydaktyka, pedagogika, uczeń, wstęp

Tytuł Najnowsze technologie/osiągnięcia z obszaru ekonomicznego

Autor Seweryn Cichoń

Opis Materiał szkoleniowy z przedmiotu "Najnowsze technologie/osiągnięcia z obszaru ekonomicznego".

Numer konkursu 2/POKL/3.3.2/08

Numer projektu POKL.03.03.02-00-022/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Strona www projektu http://www.wsz.edu.pl/npz

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Częstochowa

Słowa kluczowe technologia, osiągnięcia, nauczyciel, ekonomia