Zasoby

Ilość zasobów: 1881

sortuj według:

Tytuł Waluta EURO - jakie korzyści?

Autor Ryszard Kuflewicz

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Cele zajęć: uczeń poznaje podstawowe wiadomości o wspólnej walucie UE.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe euro, waluta, Unia Europejska

Tytuł Walory turystyczne - co przyciąga turystów? Atrakcje turystyczne wybranych miejsc

Autor Agata Adamczak

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu biologiczno-chemicznym. Cele zajęć: uczeń zna pojęcia: turystyka, region turystyczny, walory i atrakcje turystyczne; uczeń rozumie różnicę...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe turystyka, region turystyczny, walory turystyczne, atrakcje turystyczne

Tytuł Voyage, voyage…

Autor Marta Samolej

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Cele zajęć: uczeń poznaje piosenkę Albert de Paname „Si t’as été à Tahiti”; uczeń utrwala nazwy środków transportu; uczeń...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe środki transportu, miasta, kraje

Tytuł Tworzenie własnych materiałów

Autor Grzegorz Piwko

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu matematyczno-fizycznym. Cele zajęć: zapoznanie uczniów z obsługą aparatu i kamery cyfrowej oraz programami do edycji grafiki oraz ich podstawowymi...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe program Paint, program PhotoFiltre

Tytuł Twierdzenie Pitagorasa

Autor Jolanta Nowicka

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu matematyczno-fizycznym. Cele zajęć: uczeń zna twierdzenie Pitagorasa, używa języka matematycznego, dostrzega i zapisuje związki między polami...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe twierdzenie Pitagorasa, trójkąt prostokątny