Zasoby

Ilość zasobów: 5891

sortuj według:

Tytuł Materiały szkoleniowe dla opiekunów praktyk z chemii

Autor Piotr Jagodziński, Robert Wolski

Opis Materiały szkoleniowe stanowią zbiór podstawowych informacji przeznaczonych dla nauczycieli – szkolnych opiekunów praktyk przedmiotowo-metodycznych z chemii. Zawierają zagadnienia dotyczące laboratorium chemicznego w świetle przepisów bezpiecznej pracy. Omówiony...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-061/10-00

Nazwa projektu Dobra szkoła - lepsza praktyka - doskonały nauczyciel. Przygotowanie Szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy ze studentami chemii

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe kształcenie nauczycieli, chemia, dydaktyka chemii, eksperyment

Tytuł Dyfrakcja

Autor Tomasz Wójcik, Mirosław Zielonka

Opis Filmy i animacje demonstrujące wybrane zjawiska fizyczne stanowiące część obudowy do opracowanego w ramach projektu innowacyjnego programu nauczania bazującego na technologiach teleinformatycznych.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-276/12-00

Nazwa projektu e-Fizyka - multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych

Strona www projektu http://www.fizyka.pw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Politechnika Warszawska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe film, fizyka, dyfrakcja

Tytuł Dobra szkoła, lepsza praktyka, doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy ze studentami chemii. Przewodnik metodyczny

Autor Piotr Jagodziński, Robert Wolski

Opis Przewodnik dotyczący praktyk przedmiotowo-metodycznych z chemii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych został opracowany z myślą o studentach którzy studiują chemię z poszerzeniem o blok przedmiotów pedagogicznych, a także z myślą o tych wszystkich studiujących,...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-061/10-00

Nazwa projektu Dobra szkoła - lepsza praktyka - doskonały nauczyciel. Przygotowanie Szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy ze studentami chemii

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe praktyki, szkolenie nauczycieli, chemia, poradnik

Tytuł Materiały edukacyjne dla klasy 1

Autor Praca zbiorowa

Opis Materiały edukacyjne dla klasy 1 składają się z programu nauczania, scenariuszy zajęć, kart pracy oraz plansz interaktywnych. Plansze są do wykorzystania na tablicach interaktywnych, ale również istnieje możliwość ich odtworzenia w komputerze. Zawierają szereg...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-088/13-00

Nazwa projektu Uczeń przerósł mistrza - metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej

Strona www projektu http://uczenprzeroslmistrza.pl

Beneficjent (nazwa) Global Trade Industry Piotr Maśloch, Toruń

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Toruń

Słowa kluczowe metoda projektu, plansze interaktywne, IPN

Tytuł Poradnik "Krok po kroku"

Autor Praca zbiorowa

Opis Poradnik "Krok po kroku" jest instrukcją dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w celu zapoznania się jak korzystać z zasobów powstałych w ramach realizacji projektu "Uczeń przerósł mistrza - metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej".

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2015

Numer projektu POKL.03.03.04-00-088/13-00

Nazwa projektu Uczeń przerósł mistrza - metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej

Strona www projektu http://uczenprzeroslmistrza.pl

Beneficjent (nazwa) Global Trade Industry Piotr Maśloch, Toruń

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Toruń

Słowa kluczowe poradnik dla nauczycieli, edukacja wczesnoszkolna