Zasoby

Ilość zasobów: 1667

sortuj według:

Tytuł Idiomy związane z kończynami - webcast j. angielski

Autor Marcin Mortka

Opis Webcast językowy z języka angielskiego z serii "IDIOMS' secret wisdom" powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". W tym odcinku zajmujemy się idiomami związanymi z kończynami.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe język angielski, błędy językowe, słownictwo, gramatyka, idiomy

Tytuł Idiomy związane ze zwierzętami - webcast j. angielski

Autor Marcin Mortka

Opis Webcast językowy z języka angielskiego z serii "IDIOMS' secret wisdom" powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". W tym odcinku zajmujemy się idiomami związanymi ze zwierzętami.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe język angielski, błędy językowe, słownictwo, gramatyka, idiomy

Tytuł Raport statystyczny „Ciągi liczbowe”

Autor Edyta Landkauf, Agnieszka Kamińska

Opis Dokument przedstawia raport z wyników e-sprawdzianów z projektu Matematyka Reaktywacja jednego działu matematyki objętej programem nauczania w zakresie podstawowym i rozszerzonym w szkołach ponadpodstawowych. Załączono przykładowe e-sprawdziany oraz przedstawiono...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-250/09-00

Nazwa projektu "Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych"

Strona www projektu http://www.matematyka-reaktywacja.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Wrocławska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe raport statystyczny, ciągi liczbowe, matematyka, e-sprawdziany

Tytuł Raport statystyczny „Planimetria (część II - wielokąty wpisane i opisane na okręgu, twierdzenia sinusów i cosinusów, podobieństwo figur)”

Autor Edyta Landkauf, Agnieszka Kamińska

Opis Dokument przedstawia raport z wyników e-sprawdzianów z projektu Matematyka Reaktywacja jednego działu matematyki objętej programem nauczania w zakresie podstawowym i rozszerzonym w szkołach ponadpodstawowych. Załączono przykładowe e-sprawdziany oraz przedstawiono...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-250/09-00

Nazwa projektu "Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych"

Strona www projektu http://www.matematyka-reaktywacja.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Wrocławska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe planimetria, wielokąty wpisane i opisane na okręgu, twierdzenia sinusów i cosinusów, podobieństwo figur

Tytuł Raport statystyczny „Funkcje wykładnicze i logarytmiczne”

Autor Edyta Landkauf, Agnieszka Kamińska

Opis Dokument przedstawia raport z wyników e-sprawdzianów z projektu Matematyka Reaktywacja jednego działu matematyki objętej programem nauczania w zakresie podstawowym i rozszerzonym w szkołach ponadpodstawowych. Załączono przykładowe e-sprawdziany oraz przedstawiono...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-250/09-00

Nazwa projektu "Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych"

Strona www projektu http://www.matematyka-reaktywacja.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Wrocławska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe funkcje wykładnicze i logarytmiczne, e-sprawdziany,raport