Zasoby

Ilość zasobów: 5891

sortuj według:

Tytuł Zeszyt prac domowych - klasa 3

Autor Beata Szyszka, Alina Taradyś, Beata Sokołowska-Kosik

Opis Zeszyty prac domowych stanowią ważny element obudowy dydaktycznej programu Zostań Noblistą. Są one adresowane do uczniów klasy III szkoły podstawowej. Komplet zeszytów składa się z pięciu części. Każda z nich zawiera wiele ciekawych i angażujących ćwiczeń,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/13-00

Nazwa projektu Zostań Noblistą

Strona www projektu http://zostannoblista.wspkorczak.eu/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe edukacja wczesnoszkolna, myślenie naukowe, kompetencje kluczowe

Tytuł Zeszyt prac domowych - klasa 2

Autor Beata Szyszka, Alina Taradyś, Beata Sokołowska-Kosik

Opis Zeszyty prac domowych stanowią ważny element obudowy dydaktycznej programu Zostań Noblistą. Są one adresowane do uczniów klasy II szkoły podstawowej. Komplet zeszytów składa się z pięciu części. Każda z nich zawiera wiele ciekawych i angażujących ćwiczeń,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/13-00

Nazwa projektu Zostań Noblistą

Strona www projektu http://zostannoblista.wspkorczak.eu/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe edukacja wczesnoszkolna, myślenie naukowe, kompetencje kluczowe

Tytuł Zeszyt prac domowych - klasa 1

Autor Beata Szyszka, Alina Taradyś, Beata Sokołowska-Kosik

Opis Zeszyty prac domowych stanowią ważny element obudowy dydaktycznej programu Zostań Noblistą. Są one adresowane do uczniów klasy I szkoły podstawowej. Komplet zeszytów składa się z pięciu części. Każda z nich zawiera wiele ciekawych i angażujących ćwiczeń, które...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/13-00

Nazwa projektu Zostań Noblistą

Strona www projektu http://zostannoblista.wspkorczak.eu/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe edukacja wczesnoszkolna, myślenie naukowe, kompetencje kluczowe

Tytuł Klasa 2 - Scenariusz 103 - Tworzymy zielnik - lekcja tradycyjna

Autor Zuzanna Wiewiorowska

Opis W programie i towarzyszącej mu obudowie dydaktycznej w szczególności kształtowana jest umiejętność myślenia matematycznego (umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych) oraz...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-099/13-00

Nazwa projektu Im wcześniej tym lepiej!

Strona www projektu http://imwczesniejtymlepiej.com/

Beneficjent (nazwa) NS Konsulting sp. z o.o., Lublin

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe matematyka, multimedialny, interaktywny, innowacyjny

Tytuł Klasa 2 - Scenariusz 94 - Pieczenie szarlotki - lekcja multimedialna

Autor Zuzanna Wiewiorowska

Opis W programie i towarzyszącej mu obudowie dydaktycznej w szczególności kształtowana jest umiejętność myślenia matematycznego (umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych) oraz...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-099/13-00

Nazwa projektu Im wcześniej tym lepiej!

Strona www projektu http://imwczesniejtymlepiej.com/

Beneficjent (nazwa) NS Konsulting sp. z o.o., Lublin

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe matematyka, multimedialny, interaktywny, innowacyjny