Zasoby

Ilość zasobów: 3065

sortuj według:

Tytuł Materiały i pomoce dydaktyczne dla nauczycieli - Przewodnik metodyczny - Zajęcia techniczne z implementacją mechatroniki

Autor Karina Sołtysik, Jarosław Kotliński

Opis Pakiet Materiały i pomoce dydaktyczne dla nauczycieli - Przewodnik metodyczny ma służyć nauczycielom do prowadzenia zajęć wg innowacyjnego programu nauczania dla gimnazjum pn. Zajęcia techniczne z implementacją mechatroniki. Opracowanie obejmuje m.in. zestaw scenariuszy...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-253/12-00

Nazwa projektu Mechatronika jako praktyczne zastosowanie innowacyjnej myśli i działań uczniów gimnazjów dla edukacji i budowy przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych

Strona www projektu http://www.mechatronika.etio.pl/

Beneficjent (nazwa) Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Toruń

Słowa kluczowe materiały dydaktyczne, przewodnik metodyczny, zajęcia techniczne, implementacja mechatroniki, innowacje

Tytuł Poradnik użytkownika w projekcie e-matura

Autor Praca zbiorowa

Opis Poradnik użytkownika jest zbiorem informacji na temat projektu e-matura. Zawiera instrukcje użytkowania i wykorzystania platformy e-matura a także zestaw zadań do e-egzaminów, e-korepetycji oraz zestaw książek do matematyki powstałych w trakcie trwania projektu.

Numer konkursu 4/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-011/10-00

Nazwa projektu e-matura

Strona www projektu http://www.e-matura.p.lodz.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Łódzka

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe poradnik, przewodnik, e-matura, matematyka, platforma

Tytuł Rekomendowany program praktycznego doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodowych

Autor Renata Gut, Grzegorz Górnik

Opis Rekomendowany program praktycznego doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodowych w przedsiębiorstwach gastronomicznych w projekcie "Profesjonalny nauczyciel zawodu".

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-094/12-00

Nazwa projektu Profesjonalny nauczyciel zawodu

Strona www projektu http://www.profesjonalny-nauczyciel.pl

Beneficjent (nazwa) Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" sp. z o.o. w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program. edukacja, obsługa, konsumenta, samodoskonalenie

Tytuł Mechatronika - innowacyjny program nauczania - dla gimnazjum

Autor Karina Sołtysik, Jarosław Kotliński

Opis Innowacyjny program nauczania: Mechatronika opracowany został w formule interdyscyplinarnej, zawiera treści nauczania i zagadnienia głównie z fizyki, matematyki, informatyki i zajęć technicznych, opis jego realizacji oraz praktyczne wskazówki dla stosujących go...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-253/12-00

Nazwa projektu Mechatronika jako praktyczne zastosowanie innowacyjnej myśli i działań uczniów gimnazjów dla edukacji i budowy przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych

Strona www projektu http://www.mechatronika.etio.pl/

Beneficjent (nazwa) Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Toruń

Słowa kluczowe program, mechatronika, innowacje

Tytuł Model praktyk studenckich w nauczaniu matematyki - Praktyka czyni mistrza

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja przedstawia wybrane zagadnienia związane z realizacją celu projektu jakim było opracowanie i wdrożenie do końca 2013 r. nowatorskiej formuły praktyk przygotowujących przyszłych nauczycieli matematyki do zawodu nauczyciela, opartej na zintegrowanym systemie...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-009/10-00

Nazwa projektu Opracowanie i wdrożenie modelowego programu praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Praktyka czyni Mistrza"

Strona www projektu http://www.praktyka.amu.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, praktyki zawodowe dla nauczycieli, warsztaty, szkolenia