Zasoby

Ilość zasobów: 7493

sortuj według:

Tytuł Praca z dziećmi upośledzonymi umusłowo i ich funkcje społeczne

Autor Katarzyna Witulska

Opis Upośledzenie określa utratę lub ograniczenie możliwości pełnego uczestnictwa danej osoby w życiu społecznym. Pojęcie to wskazuje na określony rodzaj relacji, jaki powstaje pomiędzy osobą niepełnosprawną a jej środowiskiem. Upośledzenie w preferowanej obecnie...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-092/10-00

Nazwa projektu Praktyka czyni mistrza!

Strona www projektu http://praktyki.swsz.katowice.pl

Beneficjent (nazwa) Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Katowice

Słowa kluczowe dziecko, upośledzenie, zachowanie, kryteria

Tytuł Raport z badania ewaluacyjnego projektu

Autor Ireneusz Niećko

Opis Raport podsumowujący badania ewaluacyjne projektu "Staże podstawą kształcenia zawodowego"

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3

Numer projektu POKL.03.04.03.00-210/11-00

Nazwa projektu Staże podstawą kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe raport, badanie, ewaluacja, staże, nauczyciele

Tytuł Program stażu dla branży kosmetyka pielęgnacyjno-lecznicza

Autor Katarzyna Mroczek-Sadowska, Dominik Rak

Opis Celem stażu jest uaktualnienie przez nauczycieli umiejętności i wiedzy o nowych technologiach stosowanych w przedsiębiorstwach branży kosmetyczno-leczniczej, zwiększenie aktywizacji zawodowej, podniesienie ich kompetencji zawodowych. Celem głównym jest uczestnictwo...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-210/11-00

Nazwa projektu Staże podstawą kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kosmetyka, pielęgnacja, program stażu

Tytuł Program stażu dla branży turytsycznej

Autor Beata Sienicka, Aldona Nowacka

Opis Celem stażu jest uczestnictwo nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, w stażach wg opracowanego programu stażu, a tym samym umacnianie więzi pomiędzy szkołami a przedsiębiorstwami. Umożliwi to: zapoznanie się z najnowszymi...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-210/11-00

Nazwa projektu Staże podstawą kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe turystyka, program, staż, nauczyciele, zawodowy

Tytuł Program stażu dla branży ogrodnictwo i agrobiznes

Autor Tomasz Pągowski, Aneta Rosochacka

Opis Celem stażu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w sposób niestereotypowy i równościowy, który umożliwia włączenie w równym stopniu kobiet i mężczyzn do każdego rodzaju zajęć(komputery, obsługa techniczna,). Nauczyciele/ nauczycielki powinni być...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-210/11-00

Nazwa projektu Staże podstawą kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe ogrodnictwo, agrobiznes, program, staż, nauczyciele