Zasoby

Ilość zasobów: 3329

sortuj według:

Tytuł Program stażu szkoleniowego dla nauczycieli w placówkach medycznych i policji

Autor Iwona Michańcio

Opis Ratownik medyczny jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, który jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, szczególnie w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Jego zadaniem jest udzielanie sprawnej, szybkiej i profesjonalnej pomocy ratowniczej...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-083/10-00

Nazwa projektu Szkoła Mistrzów

Beneficjent (nazwa) Eurokreator s.c. Kraków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe szkolenia, nauczyciele, podnoszenie kompetencji, kształcenie zawodowe

Tytuł Program stażu szkoleniowego dla nauczycieli uczących w zawodzie opiekun medyczny

Autor Maria Krysakowska

Opis Zawód opiekun medyczny jest niezbędny do zabezpieczenia realizacji świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi. Wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodu Opiekun Medyczny związane jest z...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-083/10-00

Nazwa projektu Szkoła Mistrzów

Beneficjent (nazwa) Eurokreator s.c. Kraków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe Szkolenia, nauczyciele, podnoszenie kompetencji, kształcenie zawodowe

Tytuł Program stażu szkoleniowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik hotelarstwa

Autor Marek Hola

Opis Technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługowym, dominującym typem relacji jest człowiek-człowiek, człowiek-dokument. Fakt ten podkreśla się w całym toku nauczania i w związku z tym zwraca się uwagę na kształcenie umiejętności dotyczących prawidłowego...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-083/10-00

Nazwa projektu Szkoła Mistrzów

Beneficjent (nazwa) Eurokreator s.c. Kraków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe Szkolenia, nauczyciele, podnoszenie kompetencji, kształcenie zawodowe

Tytuł Program doskonalenia zawodowego poprzez staże dla nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w zawodzie technik obsługi turystycznej

Autor Rafał Koryciński

Opis Technik obsługi turystycznej. Jest to zawód atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy. Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej możliwe jest w czteroletnim technikum lub szkole policealnej. Technik obsługi organizuje działalność biura podróży; stosuje...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-083/10-00

Nazwa projektu Szkoła Mistrzów

Beneficjent (nazwa) Eurokreator s.c. Kraków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe szkolenia, nauczyciele, podnoszenie kompetencji, kształcenie zawodowe

Tytuł Program doskonalenia zawodowego poprzez staże dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu uczących w zawodzie opiekunka środowiskowa

Autor Joanna Kuryłowicz

Opis Zawód opiekunki środowiskowej ściśle związany jest z udzielaniem pomocy i świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych w odniesieniu do osób starszych, przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-083/10-00

Nazwa projektu Szkoła Mistrzów

Beneficjent (nazwa) Eurokreator s.c. Kraków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe szkolenia, nauczyciele, podnoszenie kompetencji, kształcenie zawodowe