Zasoby

Ilość zasobów: 1924

sortuj według:

Tytuł Chemi@ - innowacyjny program nauczania chemii z językiem angielskim i elementami informatyki

Autor D. Dawidowicz, A. Grudniewska, J. Zapolnik, E. Rudziak, M. Bagiński

Opis Program Chemi@ - Innowacyjny program nauczania chemii z językiem angielskim i elementami informatyki jest interdyscyplinarnym programem nauczania chemii z elementami języka angielskiego i informatyki w gimnazjum.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-241/12-00

Nazwa projektu Inkubator nauk ścisłych

Beneficjent (nazwa) Białostockie Towarzystwo Oświatowe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe chemia, języka angielski, interdyscyplinarny program

Tytuł Biologi@ - ćwiczenia i scenariusze zajeć do programu nauczania biologii i informatyki

Autor A. Owsieniuk, M. Zaleska-Szczygieł, J. Bagińska, B. Hackiewicz, A. Karpowicz

Opis Scenariusze zajęć Biologi@ stanowią uzupełnienie interdyscyplinarnego programu nauczania biologii z informatyką.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-241/12-00

Nazwa projektu Inkubator nauk ścisłych

Beneficjent (nazwa) Białostockie Towarzystwo Oświatowe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe biologia, informatyka, program nauczania, scenariusze

Tytuł Biologi@ - Innowacyjny program nauczania biologii i informatyki

Autor A. Owsieniuk, M. Zaleska-Szczygieł, J. Bagińska, B. Hackiewicz, A. Karpowicz

Opis Program nauczania Biologi@ - Innowacyjny program nauczania biologii i informatyki jest przeznaczony na III etap edukacyjny - do gimnazjum. Jest to program, który w ramach podstawy programowej łączy nauczanie biologii oraz informatyki.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-241/12-00

Nazwa projektu Inkubator nauk ścisłych

Beneficjent (nazwa) Białostockie Towarzystwo Oświatowe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe biologia, informatyka, program nauczania, scenariusze

Tytuł Publikacja podsumowująca projekt

Autor Małgorzata Kasperek

Opis Publikacja podsumowująca realizację projektu "Praktyka kluczem do sukcesu".

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-139/11-00

Nazwa projektu Praktyka kluczem do sukcesu

Beneficjent (nazwa) Marcin Przypis GP Konsulting w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe podsumowanie projektu, hotelarstwo, gastronomia, turystyka, technologia żywienia

Tytuł Program praktyk – branża technologii żywności

Autor Praca zbiorowa

Opis Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży technologii żywności. Program praktyki obejmuje zagadnienia związane z nabywaniem i doskonaleniem umiejętności zawodowych w zakładach przetwórstwa...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-139/11-00

Nazwa projektu Praktyka kluczem do sukcesu

Beneficjent (nazwa) Marcin Przypis GP Konsulting w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, praktyka, technologia żywności, program praktyk, nauczyciele