Zasoby

Ilość zasobów: 1561

sortuj według:

Tytuł Raport z przebiegu sesji fokusowych z udziałem przedsiębiorców

Autor Praca zbiorowa

Opis Przedstawione w treści raportu informacje zostaną wykorzystane m.in. do sformułowania rekomendacji w zakresie opracowywania, wdrażania oraz oceny programów doskonalenia nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby branży turystycznej, hotelarskiej i...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.03.02-00-007/10-00

Nazwa projektu Program Praktyk Pedagogicznych podnoszący jakość kształcenia przyszłych nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Pruszków

Słowa kluczowe hotelarstwo, gastronomia, raport

Tytuł Nowa jakość w doskonaleniu nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe

Autor Praca zbiorowa

Opis Niniejsza publikacja pt. Nowa jakość w doskonaleniu nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze turystyki, hotelarstwa i...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.03.02-00-007/10-00

Nazwa projektu Program Praktyk Pedagogicznych podnoszący jakość kształcenia przyszłych nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Pruszków

Słowa kluczowe turystyka, hotelarstwo, gastronomia, poradnik, doskonalenie

Tytuł Rekomendacje w zakresie opracowania programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii

Autor Praca zbiorowa

Opis Rekomendacje z zakresu opracowywania programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcących na rzecz branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej powstały na potrzeby projektu Akademia dobrych praktyk. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.03.02-00-007/10-00

Nazwa projektu Program Praktyk Pedagogicznych podnoszący jakość kształcenia przyszłych nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Pruszków

Słowa kluczowe rekomendacje, hotelarstwo, gastronomia, nauczyciele, szkoły zawodowe

Tytuł Rekomendacje w zakresie wdrażania i oceny programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii

Autor Praca zbiorowa

Opis Rekomendacje w zakresie wdrażania i oceny programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii opracowane na potrzeby projektu Akademia dobrych praktyk. Program doskonalenia zawodowego w...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.03.02-00-007/10-00

Nazwa projektu Program Praktyk Pedagogicznych podnoszący jakość kształcenia przyszłych nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Pruszków

Słowa kluczowe rekomendacje, turystyka, hotelarstwo, szkoły zawodowe, nauczyciele

Tytuł Raport z przebiegu badań z udziałem beneficjentów ostatecznych

Autor Praca zbiorowa

Opis Niniejsze opracowanie dotyczy przebiegu badań eksperckich foresight powstało w ramach projektu Akademia dobrych praktyk. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii,...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.03.02-00-007/10-00

Nazwa projektu Program Praktyk Pedagogicznych podnoszący jakość kształcenia przyszłych nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Pruszków

Słowa kluczowe badania, ocena, hotelarstwo, szkoły zawodowe