Zasoby

Ilość zasobów: 3216

sortuj według:

Tytuł Zewaluowany modelowy program praktyk

Autor Praca zbiorowa

Opis Modelowy program praktyk zrealizowany w ramach projektu Doskonalenie „Chlebem powszednim” nauczyciela zawodu.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-073/11-00

Nazwa projektu Doskonalenie "chlebem powszednim" nauczyciela zawodu

Strona www projektu http://www.doskonaleniechlebem.pl/

Beneficjent (nazwa) MPJ Mirosław Łęczycki w Gietrzwałdzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Naterki

Słowa kluczowe Program, praktyki, nauczyciele, piekarstwo, cukiernictwo

Tytuł Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne dla nauczycieli szkół podstawowych

Autor Halina Guła-Kubiszewska, Ewa Bieć

Opis Publikacja zawiera następujące treści omawiane na szkoleniu: Kompetencje ucznia jako uczestnika kultury zdrowotnej, rekreacyjnej, sportowej i estetycznej. Wymagania MEN związane z opracowaniem programu nauczania Operacjonalizacja celów ogólnych Podstawy Programowej na...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-069/10-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych

Strona www projektu http://www.praktyki.awf.wroc.pl

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe Projektowanie zajęć na lekcjach wychowania fizycznego, Programowanie pracy nauczyciela, badanie postawy ciała

Tytuł Dziennik praktyki pedagogicznej gimnazjum klasy I-III rok 2011/2012

Autor Marek Lewandowski, Halina Guła-Kubiszewska

Opis Publikacja zawiera cele i zadania praktyki pedagogicznej, skrócony regulamin i zasady jej realizacji. W części merytorycznej został zamieszczony spis podstawowego piśmiennictwa z którego warto korzystać podczas praktyki, ramowy i szczegółowy plan pracy studenta podczas...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-069/10-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych

Strona www projektu http://www.praktyki.awf.wroc.pl

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe dziennik praktyki, wychowanie fizyczne, gimnazjum, diagnoza, konspekt

Tytuł Strategia współpracy Wydziału Artystycznego UMCS ze szkołami i organami prowadzącymi szkoły

Autor Monika Więckowska

Opis Strategia współpracy Wydziału Artystycznego UMCS ze szkołami i organami prowadzącymi szkoły została wypracowana jako podsumowanie nawiązanej współpracy podczas realizacji projektu "Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk...

Numer konkursu POKL.03.03.02/6

Numer projektu POKL.03.03.02-00-056/10-00

Nazwa projektu Profesjonalizm w Edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS

Strona www projektu http://www.umcs.pl/pl/praktyki-wa.htm

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe edukacja artystyczna, praktyki, strategia współpracy

Tytuł Field-based practicum – a new teaching practice approach in primary and secondary schools

Autor Stanisław Czyż, Halina Guła-Kubiszewska, Wojciech Starościak

Opis Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w latach 2011-14 realizowała projekt „Nowa jakość praktyk pedagogicznych”, skierowany do studentów poziomu licencjackiego, odbywających praktyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Autorzy projektu zaplanowali i...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-069/10-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych

Strona www projektu http://www.praktyki.awf.wroc.pl

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe praktyka pedagogiczna, wychowanie fizyczne, gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna, nowa jakość, szkoła podstawowa igimnazjum