Zasoby

Ilość zasobów: 1253

sortuj według:

Tytuł Łacina jako uniwersalny język epoki średniowiecza

Autor Piotr Rychlewski

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Cele zajęć: uczeń wskazuje jaką rolę odgrywał język łaciński w epoce średniowiecza; zna podstawowe różnice pomiędzy łaciną...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe łacina klasyczna, łacina średniowieczna

Tytuł Lublin i Czechowicz - miasto w poezji

Autor Justyna Kucharzak

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Cele zajęć: poznanie sylwetki poety - piewcy piękna rodzinnego miasta; analiza wybranych utworów - obraz Lublina w wierszach...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe Czechowicz, Lublin, sylwetka poety, poezja

Tytuł Lublin i Czechowicz - miasto poety

Autor Justyna Kucharzak

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Cele zajęć: poznanie sylwetki poety; obrazu Lublina utrwalonego na fotografiach wykonywanych przez poetę, a umieszczonych w tomie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe Czechowicz, Lublin, historia miasta, sylwetka poety

Tytuł Lublin i Czechowicz - miasto poecie

Autor Justyna Kucharzak

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Cele zajęć: refleksja nad sposobami popularyzacji dzieł tego wielkiego poety oraz sposobów "odwdzięczenia" się poecie przez rodzinne...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe Czechowicz, Lublin, popularyzacja dzieł, wieczór poetycki

Tytuł Literackie i malarskie sposoby kreowania emocji

Autor Grażyna Smolibocka

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Cele zajęć: kształcenie umiejętności rozpoznawania; nazywania emocji i panowania nad nimi.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe literatura, malarstwo, emocje