Zasoby

Ilość zasobów: 1970

sortuj według:

Tytuł Karta indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka - przedszkole

Autor Marta Demeszuk, Agnieszka Pawlak

Opis Karta indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka - przedszkole to jedno z narzędzi służących realizacji nowego programu praktyk pedagogicznych w przedszkolu. Narzędzie to pomaga studentowi w diagnozie i planowaniu działań wspierających rozwój dziecka.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-004/12-00

Nazwa projektu Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji

Strona www projektu http://www.dobrapraktyka.pedagog.uw.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Warszawski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe przedszkole, dziecko, edukacja, potrzeby, diagnoza

Tytuł Dziennik projektu - przedszkole

Autor Małgorzata Skalska, Magdalena Srokowska

Opis Dziennik projektu - przedszkole to jedno z narzędzi służących realizacji nowego programu praktyk pedagogicznych w przedszkolu. Narzędzie to pomaga studentowi w planowaniu, prowadzeniu i ewaluacji projektu edukacyjnego w pracy z dziećmi.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-004/12-00

Nazwa projektu Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji

Strona www projektu http://www.dobrapraktyka.pedagog.uw.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Warszawski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe przedszkole, metoda, edukacja, projekt, dziennik

Tytuł Arkusz obserwacji zajęć - przedszkole

Autor Monika Bachańska, Renata Stawczyk-Mizińska

Opis Arkusz obserwacji zajęć - przedszkole to jedno z narzędzi służących realizacji nowego programu praktyk pedagogicznych w przedszkolu. Narzędzie to pomaga studentowi w obserwacji i analizie zajęć prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktyk, a tym samych rozwija...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-004/12-00

Nazwa projektu Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji

Strona www projektu http://www.dobrapraktyka.pedagog.uw.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Warszawski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe przedszkole, nauczyciel, zajęcia, obserwacja, dydaktyka

Tytuł Arkusz analizy zdarzenia krytycznego - przedszkole

Autor Anna Poniatowska, Renata Urbańska

Opis Arkusz analizy zdarzenia krytycznego-przedszkole to jedno z narzędzi służących realizacji nowego programu praktyk pedagogicznych w klasach I-III szkoły podstawowej. Narzędzie doskonali umiejętność analizy i rozwiązywania problemów wychowawczych na terenie grupy...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-004/12-00

Nazwa projektu Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji

Strona www projektu http://www.dobrapraktyka.pedagog.uw.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Warszawski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe przedszkole, zdarzenie, diagnoza, refleksja, krytyka

Tytuł Analiza przypadku - przedszkole

Autor Elżbieta Olczak, Kamila Oczkowska

Opis Opis studium przypadku może dotyczyć problemu indywidualnego dziecka lub całej grupy. Pozwala spojrzeć analitycznie na problem, zobaczyć jego źródło, zaplanować odpowiednie działania prowadzące do jego rozwiązania. Na koniec możemy ocenić, czy podjęte przez nas...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-004/12-00

Nazwa projektu Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji

Strona www projektu http://www.dobrapraktyka.pedagog.uw.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Warszawski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe przedszkole, dziecko, rozwój, diagnoza, analiza