Zasoby

Ilość zasobów: 3598

sortuj według:

Tytuł Diagnoza implementacji kompetencji kluczowych w kontekście potrzeb, uwarunkowań lokalnych i regionalnych oświaty oraz rynku pracy, Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie

Autor Renata Haraszkiewicz

Opis Diagnoza implementacji kompetencji kluczowych w kontekście potrzeb, uwarunkowań lokalnych i regionalnych oświaty oraz rynku pracy.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-133/09-00

Nazwa projektu Szkoła kluczowych kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo–zachodniej

Strona www projektu http://edycja2.kluczowe-kompetencje.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnozy, kompetencje kluczowe

Tytuł Diagnoza implementacji kompetencji kluczowych w kontekście potrzeb, uwarunkowań lokalnych i regionalnych oświaty oraz rynku pracy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

Autor Ewa Joachimiak Hanna Kalinowska

Opis Diagnoza implementacji kompetencji kluczowych w kontekście potrzeb, uwarunkowań lokalnych i regionalnych oświaty oraz rynku pracy.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-133/09-00

Nazwa projektu Szkoła kluczowych kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo–zachodniej

Strona www projektu http://edycja2.kluczowe-kompetencje.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza, kompetencje kluczowe

Tytuł Diagnoza implementacji kompetencji kluczowych w kontekście potrzeb, uwarunkowań lokalnych i regionalnych oświaty oraz rynku pracy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie

Autor Leszek Kowalski

Opis Diagnoza implementacji kompetencji kluczowych w kontekście potrzeb, uwarunkowań lokalnych i regionalnych oświaty oraz rynku pracy.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-133/09-00

Nazwa projektu Szkoła kluczowych kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo–zachodniej

Strona www projektu http://edycja2.kluczowe-kompetencje.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza, kompetencje kluczowe

Tytuł Diagnoza implementacji kompetencji kluczowych w kontekście potrzeb, uwarunkowań lokalnych i regionalnych oświaty oraz rynku pracy, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

Autor Józef Pyrczak

Opis Diagnoza implementacji kompetencji kluczowych w kontekście potrzeb, uwarunkowań lokalnych i regionalnych oświaty oraz rynku pracy.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-133/09-00

Nazwa projektu Szkoła kluczowych kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo–zachodniej

Strona www projektu http://edycja2.kluczowe-kompetencje.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza, kompetencje kluczowe

Tytuł Diagnoza implementacji kompetencji kluczowych w kontekście potrzeb, uwarunkowań lokalnych i regionalnych oświaty oraz rynku pracy, Zespół Szkół nr 2 w Golubiu Dobrzyniu

Autor Grzegorz Różański

Opis Diagnoza implementacji kompetencji kluczowych w kontekście potrzeb, uwarunkowań lokalnych i regionalnych oświaty oraz rynku pracy.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-133/09-00

Nazwa projektu Szkoła kluczowych kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo–zachodniej

Strona www projektu http://edycja2.kluczowe-kompetencje.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza, kompetencje kluczowe