Zasoby

Ilość zasobów: 1881

sortuj według:

Tytuł Niekonwencjonalne techniki arteterapeutyczne pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

Autor Agnieszka Borowiec, Irena Wasyluk

Opis Diagnoza sytuacji, poziomu funkcjonowania oraz potrzeb edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów naszej szkoły potwierdziła, iż niezbędnym jest zaoferowanie im wsparcia, którym będzie innowacyjny program oparty na technikach arteterapeutycznych. Innowacja...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza, niepełnosprawność, innowacja, program nauczania

Tytuł Improwizacja ruchu i symbolika ciała jako element pracy terapeutycznej

Autor Katarzyna Orzeł, Anita Woźnicka

Opis Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów opracowano program innowacyjny oparty na metodzie choreoterapii i ruchu rytmicznym, którego istotą jest stymulacja rozwoju fizycznego i umysłowego pobudzając aktywność dziecka. Elementy zabaw muzycznych i tańca, takie jak rytm, ruch...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe innowacja, terapia, specjalne potrzeby edukacyjne

Tytuł Cztery pory roku w twórczej adaptacji pedagogiki Marii Montessori

Autor Urszula Chołody, Joanna Chwaszczewska

Opis Praca pedagoga specjalnego wiąże się z ciągłym poszukiwaniem metod pracy, które umożliwią uczniowi niepełnosprawnemu wszechstronny rozwój na miarę jego indywidualnych możliwości, psychicznych, fizycznych, poznawczych i społecznych. Diagnoza poziomu...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe upośledzenie umysłowe, program nauczania, innowacja

Tytuł Wspomaganie rozwoju ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym z wykorzystaniem technologii informacyjnej

Autor Monika Trzcińska

Opis Program edukacji informatycznej obejmuje poznanie zasad prawidłowej i bezpiecznej pracy z komputerem. Uczniowie obserwują i analizują zastosowania technik informatycznych w życiu codziennym. Poznają też możliwości wykorzystania komputerów do zabawy,...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe innowacje, technologie, informatyka, specjalne potrzeby

Tytuł Warto pracować - przełamywanie izolacji społecznej

Autor Augustyn Kmiecik, Honorata Milewska

Opis Rehabilitacja osób niepełnosprawnych to zespół działań leczniczych, psychologicznych, technicznych, edukacyjnych zmierzających do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania oraz pełnej integracji społecznej. Wydaje się, że nie docenia się...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-003/09-00

Nazwa projektu Wspomaganie rozwoju uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z wykorzystaniem innowacyjnych metod oddziaływania

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Ignaców

Słowa kluczowe rehabilitacja, terapia, przysposobienie do pracy, innowacja, program