Zasoby

Ilość zasobów: 4881

sortuj według:

Tytuł Przewodnik dydaktyczny - Jak szkolić z zastosowania Metody gier diagnostyczno-symulacyjnych?

Autor J. Rajang, P. Ziółkowski, M. Miotk-Mrozowska, T. Włodarska

Opis Przewodnik dydaktyczny skierowany jest przede wszystkim do osób planujących szkolić innych z zastosowania Metody gier diagnostyczno-symulacyjnych (MGDS). Zawiera m.in. treści dotyczące metodyki MGDS, teorii uczenia się osób dorosłych, procesów grupowych, zalecanych...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-058/13-00

Nazwa projektu Od diagnozy do działania!

Strona www projektu http://www.metodagier.pl

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie - Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe gry, symulacja, diagnoza, szkolenie, narzędzia

Tytuł Przewodnik metodyczny część II - Scenariusze gier diagnostyczno-symulacyjnych

Autor S. Dębska, Ł. Mazur, I. Krześniak, M. Dober, D. Suwalska-Barancewicz

Opis Metoda gier diagnostyczno-symulacyjnych, to nowa forma rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów powyżej 18 roku życia za pomocą specjalnie opracowanych gier społecznych. Niniejszy Przewodnik składa się z 18 scenariuszy gier...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-058/13-00

Nazwa projektu Od diagnozy do działania!

Strona www projektu http://www.metodagier.pl

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie - Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe gry, diagnoza, doradztwo, scenariusze, narzędzia

Tytuł Przewodnik metodyczny część I - Przewodnik dla osób pracujących z wykorzystaniem metody gier diagnostyczno-symulacyjnych

Autor M. Przepióra, A. Kozubska

Opis Przewodnik metodyczny cz. I skierowany jest przede wszystkim do osób rozpoczynających swoją przygodę dydaktyczną z wykorzystaniem w procesie nauczania metody gier diagnostyczno-symulacyjnych. Zawarte zostało tu m.in. przedstawienie metody wraz z jej szczegółową...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-058/13-00

Nazwa projektu Od diagnozy do działania!

Strona www projektu http://www.metodagier.pl

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie - Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe gry, diagnoza, doradztwo, symulacja, MGDS

Tytuł Biblioteka kompetencji

Autor Justyna Borowska, Ryszard Chodyniecki, Mariusz Cybulko, Marzena Kościuszko, Małgorzata Krystyna Maksim, Anna Móżdżyńska, Bożena Niechoda, Elżbieta Stasiewicz, Jarosław Szusta, Elwira Tomczyk

Opis Biblioteka kompetencji stanowi zestaw wzorcowych dokumentów związanych z organizacją pracy szkoły jak: statut, regulaminy (organizacyjny, oceniania, realizacji praktyk, korzystania z pracowni przedmiotowych itp.), procedury dotyczące pracy szkoły (wycieczki, przerwy...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-037/10-00

Nazwa projektu Usus est optimus magister - praktyka jest najlepszym nauczycielem

Strona www projektu http://www.praktyki.uwb.eduportal.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe praktyka, nauczyciel, student, opiekun praktyk

Tytuł Arkusz obserwacyjny uczniów z problemami edukacyjnymi

Autor Irena Koszyk, Barbara Wlaźlik

Opis Materiał metodyczny dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-033/13-00

Nazwa projektu Uczenie się przez działanie. Innowacyjny program nauczania "Poznać i zrozumieć świat" do edukacji wczesnoszkolnej

Strona www projektu http://www.wszia.opole.pl/uczenie/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe diagnoza, obserwacja, edukacja wczesnoszkolna