W tym quizie
poćwiczysz zamianę
walut.
3
Q/3/MAT/6/39
EDUKACJA MATEMATYCZNA         Wiadomości i umiejętności praktyczne
Wpisz ile to złotych.
1 euro = 4 złote
1 euro =
Wpisz ile to złotych.
1 euro = 4 złote
2 euro =
Wpisz ile to złotych.
1 euro = 4 złote
10 euro =
Wpisz ile to złotych.
1 euro = 4 złote
7 euro =
Wpisz ile to złotych.
1 euro = 4 złote
3 euro =
Wpisz ile to złotych.
1 euro = 4 złote
5 euro =
Wpisz ile to złotych.
1 euro = 4 złote
6 euro =
Wpisz ile to złotych.
1 euro = 4 złote
11 euro =
Cieszę się, że 
poćwiczyłeś zamianę
walut.