W tych quizach poćwiczysz umiejętność rozumienia
ze słuchu.
3
Q/3/JA/3/20-21
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Środki transportu
Kliknij na głośnik i posłuchaj po raz pierwszy rozmowy dzieci. 
Następnie przejdź do rozwiązywania ćwiczeń.
W tym quizie poćwiczysz 
odnajdywanie ważnych
 informacji.
3
Q/3/JA/3/20
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI     Środki transportu
Przeczytaj pytania. Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania  jeszcze raz i zaznacz 
prawidłowe odpowiedzi.
2. Ile czasu potrzebuje Kelly,
żeby dotrzeć do szkoły?
20 minutes
15 minutes
an hour

3. W jaki sposób Ted

dociera do szkoły?

on foot
by bike
by boat

4. Ile czasu potrzebuje Ted,

żeby dotrzeć do szkoły?

1. W jaki sposób Kelly 

dociera do szkoły?

by boat
on foot
by bike
10 minutes
5 minutes
20 minutes
5. W jaki sposób Ted dotrze
jutro do szkoły?
by car
by train
by bike
Doskonale udało Ci się 
odnaleźć brakujące informacje.

Przejdź dalej.
W tym quizie poćwiczysz
 uzupełnianie dialogu 
brakującymi wyrazami
i zdaniami.
3
Q/3/JA/3/21
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI    Środki transportu
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść wyrazy 
w odpowiednich miejscach.
A: Hi Ted!
get
on
take
How
by
takes

B: Hi Kelly! How do you ______________ to school?

A: I get to school ______________ foot.

B: How long does It ______________ you?

A: It takes me 20 minutes. What about you? 

B: I get to school ______________ bike.

A: How long does it take you?

B: It ______________ me only 5 minutes.

A: I've got a new bike. Can I come with tommorow?

B: Sure!

______________ do you get to school?

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść zdania
w odpowiednich miejscach.
How do you get to school?
How long does it take you?
I get to school by bike.
It takes me only 5 minutes.
Can I come with you tommorow?
A: Hi Ted!

B: Hi Kelly! ______________________________

A: I get to school on foot.

B: ______________________________

A: It takes me 20 minutes. What about you? How do you

B: __________________________

A: How long does it take you?

B: ______________________________

A: I've got a new bike. __________________________________

B: Sure!

get to school?

Zadania zostały wykonane
 bardzo dobrze!
Słuchanie jest bardzo ważne
 w nauce języka obcego. 
Staraj się słuchać jak najwięcej.