EDUKACJA MATEMATYCZNA     Liczenie i sprawność rachunkowa
3
Q/3/MAT/2/13
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
 dodawania w zakresie 
od 0 do 100.
=84
=86
=88
81+5
80+4
83+5
82+4
82+6
Przenieś kolorowe lampiony tak, aby kolor lampionu odpowiadał wynikowi działania.
=97
=95
=96
90+5
93+4
92+4
90+6
92+5
Przenieś kolorowe lampiony tak, aby kolor lampionu odpowiadał wynikowi działania.
Widzę, że umiesz 
już sprawnie dodawać
 w zakresie do stu.