. test
Kucharz (512001)        Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
T/512001/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Należę do osób o wysokiej wrażliwości estetycznej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Moją mocną stroną jest wyczucie smaku
i kreatywność w przygotowywaniu potraw.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Posiadam zainteresowania kulinarne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Należę do osób cierpliwych i dokładnych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię pracować zarówno indywidualnie,
jak i współpracować w zespole.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Posiadam uzdolnienia manualne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą dobrze zorganizowaną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
U siebie i innych cenię zamiłowanie do ładu i porządku.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię wykonywać kilka czynności naraz.
Zobacz swoje odpowiedzi
Potrafię wykonywać kilka czynności naraz.
U siebie i innych cenię zamiłowanie do ładu i porządku.
Jestem osobą dobrze zorganizowaną.
Posiadam uzdolnienia manualne.
Potrafię pracować zarówno indywidualnie, jak i współpracować w zespole.
Należę do osób cierpliwych i dokładnych.
Posiadam zainteresowania kulinarne.
Moją mocną stroną jest wyczucie smaku i kreatywność w przygotowywaniu potraw.
Należę do osób o wysokiej wrażliwości estetycznej.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi