. test
Technik przetwórstwa
mleczarskiego
Quiz nr 4: Suwak

T/314402/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź
Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika przetwórstwa mleczarskiego.
W pracy tej istotne jest zainteresowanie zagadnieniami związanymi
z żywieniem człowieka. Ponadto do obowiązków zawodowych
w tym zawodzie należy także wykonywanie prac
o charakterze laboratoryjnym.

Przejdź do kolejnego quizu!
Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań związanych
z zawodem technika przetwórstwa mleczarskiego.
W pracy tej istotne jest zainteresowanie zagadnieniami związanymi
z żywieniem człowieka. Ponadto do obowiązków zawodowych
w tym zawodzie należy także wykonywania prac
o charakterze laboratoryjnym. W związku z produkcją żywności
na szeroką skalę w pracy tej ważne są normy czystości, ponieważ
one decydują o bezpiecznym przygotowaniu produktu mlecznego,
który trafia do dużej rzeszy odbiorców.

Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom  zainteresowań

związanych z zawodem technika przetwórstwa mleczarskiego.

W pracy tej istotne jest zainteresowanie zagadnieniami związanymi

z żywieniem człowieka. Ponadto do obowiązków zawodowych

w tym zawodzie należy także wykonywania prac o charakterze

laboratoryjnym. W związku z produkcją żywności na szeroką skalę

w pracy tej ważne są normy czystości, ponieważ one decydują

o bezpiecznym przygotowaniu produktu mlecznego, który trafia

do dużej rzeszy odbiorców. By przygotować dobry produkt mleczny,

a także odpowiednio zarządzać procesem produkcji niezbędna

jest umiejętność dokonywania obliczeń np.: potrzebnych surowców,

kalkulacji kosztów.


Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,

które związane są z zawodem technika przetwórstwa mleczarskiego.

W pracy tej istotne jest zainteresowanie zagadnieniami związanymi

z żywieniem człowieka. Ponadto do obowiązków zawodowych w tym

zawodzie należy także wykonywania prac o charakterze laboratoryjnym.

W związku z produkcją żywności na szeroką skalę w pracy tej ważne

są normy czystości, ponieważ one decydują o bezpiecznym przygotowaniu

produktu mlecznego, który trafia do dużej rzeszy odbiorców.

By przygotować dobry produkt mleczny, a także odpowiednio zarządzać

procesem produkcji niezbędna jest umiejętność dokonywania obliczeń

np.: potrzebnych surowców, kalkulacji kosztów.

Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących

Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!