W tym quizie poćwiczysz
poćwiczysz odpowiadać
na pytania związane z 
drogą do szkoły.
3
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI     Środki transportu
Q/3/JA/3/29
Przeczytaj instrukcję i przejdź do ćwiczeń.

Usłyszysz pytanie, np: "How do you get to school?'' lub

"How long does it take you to get to school?''

Pojawi się napis, np:                                             lub

Odpowiedz na pytanie pełnym zdaniem.

Twoja odpowiedź powinna brzmieć: "I get to school by car." lub

"It takes me 10 minutes."

Potem usłyszysz prawidłową odpowiedź, żeby porównać

 ją ze swoją.

by car
10 minutes
Gratuluję!
Potrafisz odpowiadać na
pytania związane z drogą
do szkoły.