. test
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
T/911205/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię wykonywać prace gospodarcze i porządkowe.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Nauka obsługi urządzeń i maszyn przychodzi mi z łatwością.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Z przyjemnością wykonuję różne czynności w kuchni.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię pracować w zespole.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dokładność to moja cecha.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moje zainteresowania można określić jako techniczne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą sprawną manualnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Praca według określonego schematu nie jest
dla mnie problemem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zlecone prace wykonuję dokładnie i starannie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Zlecone prace wykonuję dokładnie i starannie.
Praca według określonego schematu nie jest dla mnie problemem.
Jestem osobą sprawną manualnie.
Moje zainteresowania można określić jako techniczne.
Dokładność to moja cecha.
Potrafię pracować w zespole.
Z przyjemnością wykonuję różne czynności w kuchni.
Nauka obsługi urządzeń i maszyn przychodzi mi z łatwością.
Lubię wykonywać prace gospodarcze i porządkowe.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi