W tym quizie
utrwalisz sobie jak
zbudowany jest rower.
1
Q/1/TECH/1/20
    EDUKACJA TECHNICZNA         Wychowanie techniczne

Znajdź w wykreślance części z jakich składa się rower.

Znajdź w wykreślance części z jakich składa się rower.

Wiesz już z jakich części
składa się rower.