Smok Albert uwielbia zagadki.
Dzisiaj poznaje części mowy:
przymiotniki i przysłówki.
3
Q/3/POL/5/23
EDUKACJA POLONISTYCZNA          Tajemnice języka polskiego
Przymiotniki i przysłówki
Przymiotniki
Przysłówki
radosne
Pomóż Albertowi pogrupować części mowy. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
źli
cicho
głośno
Przymiotniki i przysłówki
Przymiotniki
Przysłówki
brudne
drogi
Pomóż Albertowi pogrupować części mowy. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
kolorowo
szybko
Doskonale poradziłeś
sobie z podziałem wyrazów
na przymiotniki i przysłówki.
To ucieszyło Alberta.