. test
Technik turystyki
wiejskiej 
Quiz nr 4: Suwak

T/515203/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika turystyki wiejskiej. To zawód
dla osób lubiących kontakt z innymi ludźmi oraz osób przejawiających
zdolności organizacyjne i zarządcze. Niezbędne jest  zainteresowanie
turystyką oraz chęć do przebywania w środowisku wiejskim,
z dala od zgiełku miasta. Postaraj się znaleźć taki zawód,
który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika turystyki wiejskiej. To zawód
dla osób lubiących kontakt z innymi ludźmi oraz osób przejawiających
zdolności organizacyjne i zarządcze. Niezbędne jest  zainteresowanie
turystyką oraz chęć do przebywania w środowisku wiejskim,
z dala od zgiełku miasta. Spróbuj poszukać zawodu,
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika turystyki wiejskiej.
To zawód dla osób lubiących kontakt z innymi ludźmi oraz osób
przejawiających zdolności organizacyjne i zarządcze. Niezbędne jest  zainteresowanie turystyką oraz chęć do przebywania w środowisku
wiejskim, z dala od zgiełku miasta. Możesz brać pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu
odpowiadają tym, które wykazywać powinien technik turystyki
wiejskiej. To zawód dla osób lubiących kontakt z innymi ludźmi
oraz osób przejawiających zdolności organizacyjne i zarządcze.
Niezbędne jest  zainteresowanie turystyką oraz chęć do przebywania
w środowisku wiejskim, z dala od zgiełku miasta. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych
wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!