W tych quizach utrwalisz znajomość
ortografii w nazwach przedmiotów
służących do zabawy i rozrywki.
2
Q/2/POL/4/78
EDUKACJA POLONISTYCZNA           Świat ortografii
Wpisz nazwę do okienka. Pamiętaj o poprawności ortograficznej.
Wpisz nazwę do okienka. Pamiętaj o poprawności ortograficznej.
Wpisz nazwę do okienka. Pamiętaj o poprawności ortograficznej.
Im więcej ćwiczysz,
tym lepiej radzisz sobie
z wyzwaniami ortografii.