. test
Technik obsługi turystycznej
Quiz nr 4: Suwak

T/422103/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika obsługi turystycznej. Jest to praca,
w której bardzo ważna jest umiejętność organizacji czasu własnego
i nadzoru nad prawidłową realizacją powierzonych zadań. Praca jako
technik obsługi turystycznej przeznaczona jest dla osób, których zainteresowania związane są z historią, kulturą innych krajów. Podczas wykonywania pracy przydatna jest znajomość języków obcych.  Postaraj
się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika obsługi turystycznej. Jest to praca,
w której bardzo ważna jest umiejętność organizacji czasu własnego
i nadzoru nad prawidłową realizacją powierzonych zadań. Praca jako
technik obsługi turystycznej przeznaczona jest dla osób, których zainteresowania związane są z historią, kulturą innych krajów. Podczas wykonywania pracy przydatna jest znajomość języków obcych. Spróbuj
poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika obsługi turystycznej.
Jest to praca w której bardzo ważna jest umiejętność organizacji czasu
własnego i nadzoru nad prawidłową realizacją powierzonych zadań. Praca
jako technik obsługi turystycznej przeznaczona jest dla osób,
których zainteresowania związane są z historią, kulturą innych krajów.
Podczas wykonywania pracy przydatna jest znajomość języków obcych.
Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien technik obsługi turystycznej. Jest to praca,
w której bardzo ważna jest umiejętność organizacji czasu własnego
i nadzoru nad prawidłową realizacją powierzonych zadań. Praca jako
technik obsługi turystycznej przeznaczona jest dla osób, których zainteresowania związane są z historią, kulturą innych krajów. Podczas wykonywania pracy przydatna jest znajomość języków obcych. Uzyskany
wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!