W tych quizach poćwiczysz umiejętność rozumienia
ze słuchu.
1
Q/1/JA/10/44-46
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Jedzenie
Kliknij na głośnik i posłuchaj po raz pierwszy rozmowy dzieci. 
Następnie przejdź do rozwiązywania ćwiczeń.
W tym quizie poćwiczysz
 uzupełnianie dialogu 
brakującymi wyrazami.
1
Q/1/JA/10/44
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Jedzenie
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść wyrazy 
w odpowiednich miejscach.
A: Hi Hania!
thirsty
Do
No
like
Yes
horrible
hot
drink

B: Hi Ben! What's up?

A: I am ______________ !

B: Me too!

A: Let's drink!

B: It's a great idea!

A: ______________ you like milk?

B: ______________ , I don't. Yuk!

A: Do you ______________  water?

B: ______________ , I do. What about you?

Do you like orange juice?

A: No, I don't. It's ______________ .

B: Do you like ______________  chocolate?

A: Yes, it's delicious!

B: Ok. Let's go to the kitchen and ______________ something.

A: Great!

Doskonale udało Ci się 
uzupełnić dialog
 brakującymi wyrazami.

Przejdź dalej.
W tym quizie poćwiczysz 
uzupełnianie dialogu
brakującymi zdaniami.
1
Q/1/JA/10/45
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Jedzenie
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść zdania
w odpowiednich miejscach.
A: _________________________ 
Hi Hania!
Me too!
Do you like milk?
Do you like hot chocolate?
Great!
B: Hi Ben! What's up?

A: I am thirsty!

B: _________________________ 

A: Let's drink!

B: It's a great idea!

A: _________________________ 

B: No, I don't. Yuk!

A: Do you like water?

B: Yes, I do. What about you? Do you like

orange juice?

A: No, I don't. It's horrible.

B: _________________________ 

A: Yes, it's delicious.

B: Ok. Let's go to the kitchen and drink something.

A: _________________________ 
Doskonale udało Ci się 
uzupełnić dialog 
brakującymi zdaniami.

Przejdź dalej.
W tym quizie poćwiczysz 
odnajdywanie ważnych
 informacji.
1
Q/1/JA/10/46
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Jedzenie
Przeczytaj pytania. Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania jeszcze raz i zaznacz 
prawidłowe odpowiedzi.
2. Co lubi pić Hania?
water
hot chocolate
milk
3. Co lubi pić Ben?
milk
hot chocolate
water
4. Czego Hania nie lubi
     pić?
1. Kto rozmawia z Hanią?
Ola
Ben
Chris
water
milk
hot chocolate
5. Czego Ben nie lubi
    pić?
Good idea!
Let's go!
Great!
6. Co Ben mówi na końcu dialogu?
water
hot milk
orange juice
Doskonale udało Ci się 
odnaleźć brakujące informacje.

Przejdź dalej.
Zadania zostały wykonane
 bardzo dobrze!
Słuchanie jest bardzo ważne
 w nauce języka obcego. 
Staraj się słuchać jak najwięcej.