EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI  Pogoda
2
Q/2/JA/11/7
W tych quizie utrwalisz 
słowa opisujące pogodę.
Ułóż puzzle z rozsypanych elementów i poznaj słowa związane z pogodą.
Powtarzanie słówek
 pomoże C
ich zapamiętaniu.