. test
Kucharz (512001)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
T/512001Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Kucharz  zajmuje się dobieraniem
 odpowiednich naczyń do serwowanych dań.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W toku kształcenia na kierunku 
kucharz uczniowie zdobywają wiedzę 
z zakresu obsługi klientów restauracji.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Sporządzanie dekoracji potraw
 nie należy do zadań zawodowych kucharza.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Jednym z zadań kucharza 
jest konstruowanie nowych 
przepisów kulinarnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy kucharza występują 
liczne czynniki szkodliwe zagrażające zdrowiu.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Po zdaniu matury kucharz może kontynuować
naukę na studiach wyższych, na przykład 
w zakresie dietetyki lub sztuki kulinarnej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Kucharz zajmuje się dobieraniem odpowiednich 
naczyń do serwowanych dań.
2. W toku kształcenia na kierunku kucharz uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu obsługi klientów restauracji.
3. Sporządzanie dekoracji potraw nie należy do zadań zawodowych kucharza.
4. Jednym z zadań kucharza jest konstruowanie 
nowych przepisów kulinarnych.
5. W pracy kucharza występują liczne czynniki szkodliwe zagrażające zdrowiu.
6. Po zdaniu matury kucharz może kontynuować 
naukę na studiach wyższych, na przykład w zakresie dietetyki lub sztuki kulinarnej.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik