W tych quizach poćwiczysz umiejętność rozumienia
ze słuchu.
3
Q/3/JA/3/23-24
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI     Środki transportu
Kliknij na głośnik i posłuchaj po raz pierwszy rozmowy dzieci. 
Następnie przejdź do rozwiązywania ćwiczeń.
W tym quizie poćwiczysz 
odnajdywanie ważnych
 informacji.
3
Q/3/JA/3/23
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI     Środki transportu
Przeczytaj pytania. Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania  jeszcze raz i zaznacz 
prawidłowe odpowiedzi.
2. Ile czasu potrzebuje Kevin,
żeby dotrzeć do szkoły?
15 minutes
20minutes
an hour

3. W jaki sposób Sara

dociera do szkoły?

by car
by plane
by boat

4. Ile czasu potrzebuje Sara,

żeby dotrzeć do szkoły?

1. W jaki sposób Kevin 

dociera do szkoły?

on foot
by boat
by bike
20 minutes
10 minutes
15 minutes
5. W jaki sposób Kevin dotrze
jutro do szkoły?
by car
by boat
by plane
Doskonale udało Ci się 
odnaleźć brakujące informacje.

Przejdź dalej.
W tym quizie poćwiczysz
 uzupełnianie dialogu 
brakującymi wyrazami
i zdaniami.
3
Q/3/JA/3/24
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI     Środki transportu
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść wyrazy 
w odpowiednich miejscach.
A: Hi Sara!
boat
long
It
get
How
Can

B: Hi Kevin! How do you get to school?

A: I get to school by ______________.

B: How ______________ does it take you?

A: ______________ takes me 15 minutes. What about you?

B: We don't have a boat. I ______________ to school by plane.

A: ______________ long does it take you?

B: It takes me 10 minutes.

A: ______________ I come with you tommorow?

B: ______________!

How do you get to shool?

Sure
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść zdania
w odpowiednich miejscach.
I get to school by boat.
It takes me 15 minutes.
How do you get to school?
How long does it take you?
Can I come with you tommorow?
A: Hi Sara!

B: Hi Kevin! How do you get to school?

A: ______________________________

B: How long does it take you?

A: ______________________________ What about you?

B: We don't have a boat. I get to school by plane.

A: ______________________________

B: It takes me 10 minutes.

A: ____________________________________

B: Sure!

______________________________

Zadania zostały wykonane
 bardzo dobrze!
Słuchanie jest bardzo ważne
 w nauce języka obcego. 
Staraj się słuchać jak najwięcej.