WIEDZA
O KRAKOWIE

SĄSIEDZI
POLSKI

ZAWODY
Wybierz kategorię
Wybrano kategorię WIEDZA O KRAKOWIE
START
11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jak inaczej nazywa się Rynek Starego Miasta w Krakowie?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jaki jest kształt Rynku Głównego?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Ile ulic prowadzi do rynku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Czym otoczony jest rynek?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Co znajduje się na Rynku Głównego?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Co się dzieje na rynku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. W którym miejscu w Krakowie wybudowane są Sukiennice?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Skąd pochodzi nazwa Sukiennice?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Sukiennice służyły kiedyś jako?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Sukiennice służą obecnie jako?

To już koniec pytań

w tej kategorii.


ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Wybrano kategorię SĄSIEDZI POLSKI
START
11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Który z tych krajów jest sąsiadem Polski?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Który z tych krajów jest sąsiadem Polski?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Który z tych krajów jest sąsiadem Polski?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Który z tych krajów jest sąsiadem Polski?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Który z tych krajów jest sąsiadem Polski?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Który z tych krajów jest sąsiadem Polski?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
     Połącz obrazki przedstawiające sąsiada Polski z jego poprawną nazwą.

CZECHY

NIEMCY
Sprawdź
11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
     Połącz obrazki przedstawiające sąsiada Polski z jego poprawną nazwą.

BIAŁORUŚ

UKRAINA
Sprawdź
11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ

Sąsiad Polski z najmniejszą powierzchnią to? Wpisz odpowiedź w puste pole.

Sprawdź
11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ

Sąsiad Polski z największą powierzchnią to? Wpisz odpowiedź w puste pole.

Sprawdź

To już koniec pytań

w tej kategorii.


ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Wybrano kategorię ZAWODY
START
11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jaki to zawód?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ