W DOMU

W SZKOLE

U LEKARZA
Wybierz kategorię
Wybrano kategorię W DOMU
START
11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jakie pomieszczenie widzisz na obrazku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jakie pomieszczenie widzisz na obrazku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jaki mebel widzisz na obrazku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jaki mebel widzisz na obrazku?

21
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ

Które słowo nie pasuje do pozostałych?

Przeciągnij i upuść do kosza prawidłową odpowiedź.

LIVING ROOM
DESK
BATHROOM
KITCHEN
Sprawdź
21
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ

Które słowo nie pasuje do pozostałych?

Przeciągnij i upuść do kosza prawidłową odpowiedź.

DESK
GARAGE
TABLE
CHAIR
Sprawdź
21
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ

Które słowo nie pasuje do pozostałych?

Przeciągnij i upuść do kosza prawidłową odpowiedź.

ATTIC
SOFA
GARAGE
BEDROOM
Sprawdź
16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Jaki element wyposażenia widzisz na obrazku?

Wpisz poprawną odpowiedź w puste pole.

16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Jaki element wyposażenia widzisz na obrazku?

Wpisz poprawną odpowiedź w puste pole.

16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Jaki element wyposażenia widzisz na obrazku?

Wpisz poprawną odpowiedź w puste pole.

To już koniec pytań

w tej kategorii.


ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Wybrano kategorię W SZKOLE
START
11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jakie szkolne wyrazy widzisz na obrazkach?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jakie szkolne wyrazy widzisz na obrazkach?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jakie szkolne wyrazy widzisz na obrazkach?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jakie szkolne wyrazy widzisz na obrazkach?

16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Które słowo nie pasuje do pozostałych?
Przeciągnij i upuść do kosza prawidłową odpowiedź.
STAFF ROOM
CLASSROOM
DESK
LIBRARY
Sprawdź
16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Które słowo nie pasuje do pozostałych?
Przeciągnij i upuść do kosza prawidłową odpowiedź.
PLAYGROUND
SWIMMING POOL
LIBRARY
GYM
Sprawdź
16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Które słowo nie pasuje do pozostałych?
Przeciągnij i upuść do kosza prawidłową odpowiedź.
LIBRARY
DINING HALL
LIVING ROOM
COMPUTER LAB
Sprawdź
16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Co przedstawiono na obrazku? Wpisz odpowiedź w puste okienko.
Sprawdź
16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Co przedstawiono na obrazku? Wpisz odpowiedź w puste okienko.
Sprawdź
16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Co przedstawiono na obrazku? Wpisz odpowiedź w puste okienko.
Sprawdź

To już koniec pytań

w tej kategorii.


ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Wybrano kategorię U LEKARZA
START
11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jaka dolegliwość jest przedstawiona na obrazku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jaka dolegliwość jest przedstawiona na obrazku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jaka dolegliwość jest przedstawiona na obrazku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jaka dolegliwość jest przedstawiona na obrazku?

16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ