EDUKACJA POLONISTYCZNA   Tajemnice języka polskiego
W tym quizie utrwalisz
rozpoznawanie przymiotników
w zdaniach.
3
Q/3/POL/5/18
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Przed domem dzieci lepią
ogromnego bałwana.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Chłopcy zjeżdżają na sankach
ze stromej górki.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Za oknem pada puszysty śnieg.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Tata sprawdza grubość lodu
na dużym stawie.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Mama wypróbowała wczoraj
nowe łyżwy.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Wiatr utworzył wysokie zaspy
na polach.
Bardzo dobrze radzisz
sobie z rozpoznawaniem
przymiotników.