EDUKACJA PRZYRODNICZA Ochrona środowiska naturalnego
1
Q/1/PRZ/5/12
W tym quizie
utrwalisz wiadomości na temat
segregacji śmieci.
Zosia pomaga mamie robić porządki w salonie.
Wybierz, co może wyrzucić do tego pojemnika?
Zosia pomaga mamie robić porządki w salonie.
Wybierz, co może wyrzucić do tego pojemnika?
Zosia pomaga mamie robić porządki w salonie.
Wybierz, co może wyrzucić do tego pojemnika?
Zosia pomaga mamie robić porządki w salonie.
Wybierz, co może wyrzucić do tego pojemnika?
Zosia pomaga mamie robić porządki w salonie.
Wybierz, co może wyrzucić do tego pojemnika?
Zosia pomaga mamie robić porządki w salonie.
Wybierz, co może wyrzucić do tego pojemnika?
Doskonale! Teraz wiesz dużo na
temat segregowania śmieci. Pamiętaj, aby
zastosować tą wiedzę w praktyce.