. test
Kelner (513101) 
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
T/513101/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Zawód kelnera 
jest dwukwalifikacyjny. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Osoba, która zdobyła tytuł zawodowy 
„kelner” może podjąć pracę między innymi
 w firmach specjalizujących się w obsłudze 
imprez okolicznościowych, restauracjach, 
kawiarniach, hotelach.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Zawód kelner można uzyskać 
w Szkole Policealnej.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Kelnerem może być osoba,
 która ma podzielną uwagę 
i dobrą pamięć.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Głównym zadaniem zawodowym 
kelnera jest przygotowywanie posiłków 
gościom restauracji.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Znaczna wada słuchu to jedno
 z przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania zawodu kelnera.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Zawód kelnera jest dwukwalifikacyjny. 
2. Osoba, która zdobyła tytuł zawodowy „kelner” 
może podjąć pracę między innymi w firmach specjalizujących się w obsłudze imprez okolicznościowych, restauracjach, kawiarniach, hotelach. 
3. Zawód kelner można uzyskać w Szkole Policealnej. 
4. Kelnerem  może być osoba, która ma podzielną 
uwagę i dobrą pamięć. 
5. Głównym zadaniem zawodowym kelnera 
jest przygotowywanie posiłków gościom restauracji. 
6Znaczna wada słuchu to jedno z przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kelnera.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik