EDUKACJA MATEMATYCZNA      Liczenie i sprawność rachunkowa
3
Q/3/MAT/2/14
W tym quizie 
poćwiczysz odejmowanie 
w zakresie od 0 do 100.
=60
=62
=64
65-5
67-7
68-4
67-3
67-5
Przesuń kolorowe balony tak, aby kolor balonu odpowiadał wynikowi działania.
=71
=73
=75
77-4
74-3
79-4
76-5
79-6
Przesuń kolorowe balony tak, aby kolor balonu odpowiadał wynikowi działania.
Cieszę się,
że potrafisz odejmować 
w zakresie od 0 do 100.