W tych quizach poćwiczysz
umiejętność rozumienia
ze słuchu.
3
Q/3/JA/3/17-18
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Środki transportu
Kliknij na głośnik i posłuchaj po raz pierwszy rozmowy dzieci. 
Następnie przejdź do rozwiązywania ćwiczeń.
W tym quizie poćwiczysz 
odnajdywanie ważnych
 informacji.
3
Q/3/JA/3/17
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Środki transportu
Przeczytaj pytania. Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania  jeszcze raz i zaznacz 
prawidłowe odpowiedzi.
2. Ile czasu potrzebuje Fred,
żeby dotrzeć do szkoły?
40 minutes
20 minutes
15 minutes

3. W jaki sposób Amy

dociera do szkoły?

by bike
by train
by boat

4. Ile czasu potrzebuje Amy,

żeby dotrzeć do szkoły?

1. W jaki sposób Fred 

dociera do szkoły?

by car
by bus
by bike
an hour
half an hour
20 minutes
5. W jaki sposób Fred dotrze
jutro do szkoły?
by car
by bike
by train
Doskonale udało Ci się 
odnaleźć brakujące informacje.

Przejdź dalej.
W tym quizie poćwiczysz
 uzupełnianie dialogu 
brakującymi wyrazami
i zdaniami.
3
Q/3/JA/3/18
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Środki transportu
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść wyrazy 
w odpowiednich miejscach.
A: Hi Amy!
school
by
long
takes
train
How

B: Hi Fred! How do you get to ______________ ?

A: I get to school ______________ bus.

B: How ______________  does it take you?

A: It ______________ me 40 minutes. What about you?

B: I get to school by ______________ .

A: ______________ long does it take you?

B: It takes me half an ______________ .

A: I have to go to school by train too. It's faster.

B: Cool!

How do you get to school?

hour
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść zdania
w odpowiednich miejscach.
I get to school by bus.
It takes me 40 minutes
How do you get to school?
How long does it take you?
It's faster.
A: Hi Amy!

B: Hi Fred! How do you get to school?

A: __________________________

B: How long does it take you?

A: __________________________ What about you? 

B: I get to school by train.

A: ______________________________

B: It takes me half an hour.

A: I have to go to school by train too. ________________

B: Cool!

______________________________

Zadania zostały wykonane
 bardzo dobrze!
Słuchanie jest bardzo ważne
 w nauce języka obcego. 
Staraj się słuchać jak najwięcej.