Smok Albert uwielbia zagadki.
Dzisiaj poznaje części mowy:
przymiotniki i przysłówki.
3
Q/3/POL/5/25
EDUKACJA POLONISTYCZNA          Tajemnice języka polskiego
Przymiotniki i przysłówki
Przymiotniki
Przysłówki
krótka
Pomóż Albertowi pogrupować części mowy. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
czysta
łatwo
lekko
Przymiotniki i przysłówki
Przymiotniki
Przysłówki
śmieszny
szybcy
Pomóż Albertowi pogrupować części mowy. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
najlepiej
dobrze
Doskonale poradziłeś
sobie z podziałem wyrazów
na przymiotniki i przysłówki.
To ucieszyło Alberta.