EDUKACJA PRZYRODNICZA        Ochrona środowiska naturalnego
1
Q/1/PRZ/5/26
W tym quizie
utrwalisz wiadomości
na temat segregacji śmieci.
Połącz liniami obrazki przedstawiające śmieci z koszem, do którego powinny trafić.
PAPIER
PLASTIK
SZKŁO
Połącz liniami obrazki przedstawiające śmieci z koszem, do którego powinny trafić.
PAPIER
PLASTIK
SZKŁO
Brawo! O to chodziło!