W tym quizie poznasz
ile wody zużywamy
codziennym życiu.
3
Q/3/SPO/1/21
 EDUKACJA SPOŁECZNA            Kontakty z równieśnikami i dorosłymi
Czy wiesz ile wody zużywamy w czasie codziennych czynności?
Przesuń nazwę czynności do odpowiedniego miejsca w tabeli.
4
12
12
33
38
18
sprzątanie
picie i gotowanie
mycie naczyń
mycie ciała
pranie
spłukiwanie toalety
8
kąpiel
Codzienne
czynności
Zużycie wody na osobę
w ciągu doby.
Woda to bezcenny zasób.
Zastanów się, jak możesz
oszczędzać wodę
codziennym życiu.