W tym quizie poćwiczysz rozpoznawanie nazw
ubrań.
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Ubrania/pory roku
Q/2/JA/10/25
2
Posłuchaj i kliknij we właściwy obrazek.
START
PUNKTY
{%suma%}
Zdobyto {%suma%} punktów
na 8 możliwych do zdobycia.