. test
Technik obsługi turystycznej (422103)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
T/422103/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Kiedy pojawia się problem, zawsze staram się
rozwiązywać go w sposób ugodowy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Moją mocną stroną jest dobra pamięć wzrokowa.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie mam problemu z przedstawieniem swoich poglądów szerszemu gronu osób.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię kiedy w moim otoczeniu panuje ład i porządek.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie stanowi dla mnie przeszkody wykonanie zadań nawet,
kiedy czas na ich przygotowanie jest ograniczony.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię oglądać programy podróżnicze.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Wykonywanie „łamańców językowych” nie stanowi
dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię uczyć się języków obcych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę wykonywać pracę, w której niezbędny jest
prawidłowy słuch i wzrok.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mogę wykonywać pracę, w której niezbędny jest prawidłowy słuch i wzrok.
Lubię uczyć się języków obcych.
Wykonywanie „łamańców językowych” nie stanowi dla mnie problemu.
Lubię oglądać programy podróżnicze.
Nie stanowi dla mnie przeszkody wykonanie zadań nawet, kiedy czas na ich
przygotowanie jest ograniczony.
Lubię kiedy w moim otoczeniu panuje ład i porządek.
Nie mam problemu z przedstawieniem swoich poglądów szerszemu gronu osób.
Moją mocną stroną jest dobra pamięć wzrokowa.
Kiedy pojawia się problem, zawsze staram się rozwiązywać go w sposób ugodowy.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi