EDUKCJA MATEMATYCZNA 
Wiadomości i umiejętności praktyczne  
1
Q/1/MAT/6/5
W tym quizie nauczysz się
 rozmieniać pieniądze.
Rozmień 20 zł. Zaznacz odpowiednie monety.
Rozmień 20 zł. Zaznacz odpowiednie monety.
Rozmień 20 zł. Zaznacz odpowiednie monety.
Cieszę się, że umiesz
już sprawnie
rozmieniać pieniądze.