W tym quizie utrwalisz
rozpoznawanie
czasowników
w zdaniach.
2
Q/2/POL/5/45

EDUKACJA POLONISTYCZNA        Tajemnice języka polskiego 

Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Zadzwonił dzwonek na lekcję.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Chłopcy idą do biblioteki.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Dzieci biegają po szkole.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Karol zjadł kanapki na przerwie.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Nasza klasa przedstawiła teatrzyk.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Po zajęciach skakaliśmy z radości.
Bardzo dobrze radzisz
sobie z rozpoznawaniem
czasowników.