W tym quizie
poćwiczysz zamianę
walut.
3
Q/3/MAT/6/45
EDUKACJA MATEMATYCZNA         Wiadomości i umiejętności praktyczne
Wybierz wszystkie kwoty w złotych, które są niższe od tej podanej w dolarach.
1 dolar = 3 złote
5 dolarów
10 zł
12 zł
18 zł
20 zł
Wybierz wszystkie kwoty w złotych, które są niższe od tej podanej w dolarach.
1 dolar = 3 złote
9 dolarów
30 zł
32 zł
25 zł
22 zł
Wybierz wszystkie kwoty w złotych, które są niższe od tej podanej w dolarach.
1 dolar = 3 złote
10 dolarów
45 zł
28 zł
35 zł
25 zł
Wybierz wszystkie kwoty w złotych, które są niższe od tej podanej w dolarach.
1 dolar = 3 złote
13 dolarów
31 zł
46 zł
36 zł
42 zł
Cieszę się, że 
poćwiczyłeś zamianę
walut.