W tym quizie
utrwalisz sobie jak
zbudowany jest rower.
1
Q/1/TECH/1/21
    Edukacja techniczna        Wychowanie techniczne

Kliknij na obrazek i wpisz hasła do krzyżówki.

Kliknij na obrazek i wpisz hasła do krzyżówki.

Wiesz już z jakich części
składa się rower.