W tym quizie poćwiczysz rozpoznawanie wyrazów, które się rymują.
1
Q/1/POL/1/7
EDUKACJA POLONISTYCZNA  Słuchanie i wypowiadanie się
Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Zaznacz dwa obrazki, któych nazwy się rymują.

Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Zaznacz dwa obrazki, któych nazwy się rymują.

Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Zaznacz dwa obrazki, któych nazwy się rymują.

Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Zaznacz dwa obrazki, któych nazwy się rymują.

Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Zaznacz dwa obrazki, któych nazwy się rymują.

Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Zaznacz dwa obrazki, któych nazwy się rymują.

Widzę, że potrafisz już wskazać pary rymujących się wyrazów.