EDUKCJA MATEMATYCZNA 
Wiadomości i umiejętności praktyczne  
1
Q/1/MAT/6/7
W tym quizie nauczysz się
 rozmieniać pieniądze.
Rozmień 50 zł. Zaznacz odpowiednie banknoty.
Rozmień 50 zł. Zaznacz odpowiednie banknoty.
Rozmień 50 zł. Zaznacz odpowiednie banknoty.
Cieszę się, że umiesz
już sprawnie
rozmieniać pieniądze.