. test
Technik turystyki wiejskiej (515203)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
T/515203/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1Technik turystyki wiejskiej 
odpowiada za zorganizowanie 
czasu wolnego klientów gospodarstwa 
agroturystycznego.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Od technika turystyki wiejskiej 
oczekuje się że będzie otwarty, 
komunikatywny, sympatyczny 
i dobrze zorganizowany.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Pielęgnowanie ogródka 
ekologicznego nie należy do obowiązków
 technika turystyki wiejskiej.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
    4. By pracować w tym zawodzie 
należy ukończyć technikum
zdać egzamin.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik turystyki wiejskiej 
nie zajmuje się prowadzeniem 
rezerwacji miejsc przez klientów.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W toku kształcenia uczeń zdobywa 
wiedzę z zakresu biologii, ekologii, 
turystyki i zarządzania.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik turystyki wiejskiej odpowiada 
za zorganizowanie czasu wolnego klientów 
gospodarstwa agroturystycznego.
2. Od technika turystyki wiejskiej oczekuje się że będzie otwarty, komunikatywny, sympatyczny i dobrze zorganizowany.
3. Pielęgnowanie ogródka ekologicznego nie należy 
do obowiązków technika turystyki wiejskiej.
4. By pracować w tym zawodzie należy ukończyć technikum i zdać egzamin.          
5. Technik turystyki wiejskiej nie zajmuje się prowadzeniem rezerwacji miejsc przez klientów.
6. W toku kształcenia uczeń zdobywa wiedzę z zakresu biologii, ekologii, turystyki i zarządzania.
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ