W tym quizie poćwiczysz
 uzupełnianie dialogu 
brakującymi wyrazami
i zdaniami.
2
Q/2/JA/11/30
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI      Pogoda
Kliknij na głośnik i posłuchaj po raz pierwszy rozmowy dzieci. 
Następnie przejdź do rozwiązywania ćwiczeń.
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść wyrazy 
w odpowiednich miejscach.
on
Put
cream
drink
wearing

A: Hi Mary! Where are you?

A: ______________ on some sun ______________  and ______________  water!

B: Ok, dad!

A: Are you ______________ your sunglasses?

B: Yes, I am.

B: I'm ______________  the beach, dad.

back
A: Come ______________  before dinner!

B: Ok, dad. Bye!

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść zdania
w odpowiednich miejscach.
Where are you?
Put on some sun cream and drink water!
Are you wearing your sunglasses?
Come back before dinner!
A: ______________________________

B: Ok, dad. Bye!

A: Hi Mary! _________________________

B: I'm on the beach, dad.

A: _____________________________________________


B: Ok, dad!

A: ______________________________________

B: Yes, I am.

Zadania zostały wykonane
 bardzo dobrze!
Słuchanie jest bardzo ważne
 w nauce języka obcego. 
Staraj się słuchać jak najwięcej.