W tym quizie poćwiczysz
poćwiczysz odpowiadać
na pytanie:
"How long does it take
you to get to school?"
3
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI     Środki transportu
Q/3/JA/3/27
Przeczytaj instrukcję i przejdź do ćwiczeń.

Usłyszysz pytanie "How long does it take you to get to school?''

Pojawi się napis, np: 

Odpowiedz na pytanie pełnym zdaniem.

Twoja odpowiedź powinna brzmieć: "It takes me ten minutes."

Potem usłyszysz prawidłową odpowiedź, żeby porównać

 ją ze swoją.

10 minutes
Gratuluję!
Potrafisz odpowiedzieć
na pytanie:
"How long does it take
you to get to school?"