EDUKACJA MATEMATYCZNA      Liczenie i sprawność rachunkowa
3
Q/3/MAT/2/25
W tym quizie
 utrwalisz umiejętność
 odejmowania
w zakresie od 0 do 100.
=50
=47
=54
69-19
70-23
75-21
65-18
73-19
Przenieś kolorowe muszelki tak, aby kolor muszelki odpowiadał wynikowi działania.
=63
=69
=67
95-26
76-13
91-24
85-16
84-17
Przenieś kolorowe muszelki tak, aby kolor muszelki odpowiadał wynikowi działania.
Bardzo dobrze
 sobie radzisz
odejmowaniem
zakresie od 0 do 100.