3
Q/3/SPO/2/12

EDUKACJA SPOŁECZNA
Przynależność do rodziny i społeczności lokalnej
Witaj! W tym quizie poznasz różne
typy czasopism, z których możesz
dowiedzieć się o ważnych
wydarzeniach lokalnych
i ogólnopolskich.
 
Znajdź i zaznacz w wykreślance podane wyrazy.
CZASOPISMO
DWUTYGODNIK
MIESIĘCZNIK
TYGODNIK
DZIENNIK
LOKALNE
Znasz już typy czasopism.
Porozmawiaj z rodzicami, jakie
czasopisma czytają w domu.