. test
Technik żywienia i usług gastronomicznych 
Quiz nr 4: Suwak

T/343404/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika żywienia i usług gastronomicznych.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie gotowaniem
i przybieraniem potraw. Ważne są również umiejętności i zainteresowania związane z dietetyką oraz pochodzeniem i przygotowywaniem produktów
do spożycia. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika żywienia i usług gastronomicznych.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie gotowaniem
i przybieraniem potraw. Ważne są również umiejętności i zainteresowania związane z dietetyką oraz pochodzeniem i przygotowywaniem produktów
do spożycia. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie
zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika żywienia i usług gastronomicznych. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie gotowaniem i przybieraniem potraw. Ważne są również umiejętności
i zainteresowania związane z dietetyką oraz pochodzeniem
i przygotowywaniem produktów do spożycia. Możesz brać pod uwagę
ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien technik żywienia i usług gastronomicznych.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie gotowaniem
i przybieraniem potraw. Ważne są również umiejętności i zainteresowania związane z dietetyką oraz pochodzeniem i przygotowywaniem produktów
do spożycia. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć
pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!