EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI       Pogoda
2
Q/2/JA/11/29
W tym quizie poćwiczysz
umiejętność poprawnej
wymowy i intonacji.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Hi! Francois.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Hi Zosia! What's
the weather like
in Warsaw?
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
I don't know what
to wear.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
It's hot. Put on your
shorts and T-shirt.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Is it sunny?
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Yes, it is. Put on some
sun cream and 
sunglasses.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Thank you, Zosia!
See you in Warsaw!
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
See you!
Świetnie sobie poradziłeś.
Poćwicz jeszcze,
aby utrzymać formę.