W tym quizie
uporządkujesz sprzęty
domowe.
1
Q/1/TECH/1/16
    EDUKACJA TECHNICZNA        Wychowanie techniczne

Dopasuj sprzęty do pomieszczenia.


ŁAZIENKA

SALON

Dopasuj sprzęty do pomieszczenia.


KUCHNIA

POKÓJ
Wiesz już jakie sprzęty i meble
znajdują się w różnych
pomieszczeniach.