W tym quizie
uporządkujesz sprzęty
domowe.
1
Q/1/TECH/1/17
    EDUKACJA TECHNICZNA         Wychowanie techniczne

Dopasuj sprzęty do pomieszczenia.


KUCHNIA

SYPIALNIA

Dopasuj sprzęty do pomieszczenia.


JADALNIA

KUCHNIA
Wiesz już jakie sprzęty i meble
znajdują się w różnych
pomieszczeniach.