. test
Technik technologii żywności (314403) 
Quiz nr 7: Połącz liniami
T/314403/Q/PL/7
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Quiz nr: 6
LEPKOŚCIOMIERZ
KALORYMETR
KOMPUTER
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
WAGA
LABORATORYJNA
WIRÓWKA
LABORATORYJNA
STERYLIZATOR
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!