EDUKACJA POLONISTYCZNA   Tajemnice języka polskiego
W tym quizie utrwalisz
rozpoznawanie przymiotników
w zdaniach.
3
Q/3/POL/5/14
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Zadzwonił dzwonek na ostatnią
lekcję.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Chłopcy idą do szkolnej biblioteki.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Hałaśliwe dzieci biegają po szkole.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Karol zjadł kanapkę na długiej
przerwie.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Nasza klasa przedstawiła ciekawy
teatrzyk.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Pani wychowawczyni jest bardzo
wymagająca.
Bardzo dobrze radzisz
sobie z rozpoznawaniem
przymiotników.