W tym quizie
poćwiczysz zamianę
walut.
3
Q/3/MAT/6/42
EDUKACJA MATEMATYCZNA         Wiadomości i umiejętności praktyczne
Wpisz ile to dolarów.
1 dolar = 3 złote
6 złotych =
dolary
Wpisz ile to dolarów.
1 dolar = 3 złote
18 złotych =
dolarów
Wpisz ile to dolarów.
1 dolar = 3 złote
15 złotych =
dolarów
Wpisz ile to dolarów.
1 dolar = 3 złote
36 złotych =
dolarów
Wpisz ile to dolarów.
1 dolar = 3 złote
21 złotych =
dolarów
Wpisz ile to dolarów.
1 dolar = 3 złote
30 złotych =
dolarów
Wpisz ile to dolarów.
1 dolar = 3 złote
60 złotych =
dolarów
Wpisz ile to dolarów.
1 dolar = 3 złote
90 złotych =
dolarów
Cieszę się, że 
poćwiczyłeś zamianę
walut.