. test
T/343404/Q/SK/1
Technik żywienia i usług gastronomicznych 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Tech. żywienia i usług gastronomicznych
 Technikum:
 4 lata, kwalifikacje: T.6, T.15
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna