W tym quizie
poćwiczysz zamianę
walut.
3
Q/3/MAT/6/44
EDUKACJA MATEMATYCZNA        Wiadomości i umiejętności praktyczne
Wybierz wszystkie kwoty w złotych, które są wyższe od tej podanej w euro.
1 euro = 4 złote
3 euro
10 zł
8 zł
20 zł
17 zł
Wybierz wszystkie kwoty w złotych, które są wyższe od tej podanej w euro.
1 euro = 4 złote
5 euro
18 zł
22 zł
32 zł
15 zł
Wybierz wszystkie kwoty w złotych, które są wyższe od tej podanej w euro.
1 euro = 4 złote
9 euro
34 zł
45 zł
60 zł
71 zł
Wybierz wszystkie kwoty w złotych, które są wyższe od tej podanej w euro.
1 euro = 4 złote
11 euro
60 zł
50 zł
40 zł
30 zł
Cieszę się, że 
poćwiczyłeś zamianę
walut.